Muzeum Ziemi Lubartowskiej będzie ponownie otwarte

Od dnia 4 maja, po kolejnej przerwie wynikającej z obostrzeń covidowych, Muzeum Ziemi Lubartowskiej serdecznie zaprasza do swojej placówki codziennie ( poniedziałek – piątek) w godzinach 8.00 – 15.00. Nieustająco zachęca do obejrzenia jubileuszowej wystawy „Z kart lubartowskiego regionalizmu”. Jej otwarcie we wrześniu ubiegłego roku zapowiadało jubileusz 50 – lecia Muzeum oraz 65 rocznicy utworzenia Koła Miłośników Historii (kolejne nazwy: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubartowskiej i Lubartowskie Towarzystwo Regionalne). Niestety pandemia nie pozwoliła na jej szersze udostępnienie w okresie jesienno – zimowym, dlatego też muzeum przedłuża czas prezentacji do końca maja.

Wystawa przedstawia historię i dorobek ruchu regionalnego, a poprzez to również historię naszego miasta i ludzi, którzy je na przestrzeni lat tworzyli. Zaczynając od Lubartowa lat 50 – małego, kilkutysięcznego miasteczka, w którym czas jakby się zatrzymał, „wędrujemy” przez kolejne lata i dekady aż do współczesności. Obserwujemy zmiany, jakie dokonały się w krajobrazie kulturowym i przestrzeni miejskiej Lubartowa. Licznie prezentowane fotografie ukazują ludzi, animujących w tamtym czasie życie społeczne i kulturowe miasta.

Kolejne elementy naszej ekspozycji opowiadają, jak grupa „zapaleńców”, pragnących kultywować lokalną historię i tradycje realizowała dwa główne cele, które przed sobą postawiła: zorganizować muzeum oraz opracować monografię dziejów Lubartowa. Te dwa wątki, ściśle ze sobą powiązane, dominują na wystawie. Uwypuklono m.in. kwestię pozyskania siedziby dla muzeum, prezentując przy tej okazji – nieznaną w Lubartowie historię rodziny Werchrackich (z opowieścią o synu Ryszardzie – powstańcu warszawskim). Przy tej okazji zaprezentowano najstarsze nabytki muzealne, w tym pochodzące z początku XX wieku zdjęcia z okolic Lubartowa. Opowieść tę prowadzimy konsekwentnie do roku 2020. Ostatnią sekwencją staje się muzealna wystawa „Lubartowskie NasTroje”, otwarta tuż przed wybuchem pandemii.

Osobne miejsce na wystawie poświęcono realizowanej przez kilka lat idei młodzieżowego koła muzealnego. Skupiające licealistów (a z czasem także grupę uczniów ze szkoły podstawowej), organizowało letnie obozy etnograficzne i archeologiczne a zebrany w ich trakcie materiał i eksponaty prezentowano mieszkańcom w formie wystaw „Wakacyjna lekcja historii” i „Lubartowskiej młodzieży przygoda z archeologią”. Na naszej ekspozycji można obejrzeć fotografie z młodzieżowych obozów, gazetkę wydawaną wówczas przez uczniów, drobne pamiątki z tego okresu.

To ostatnia okazja do obejrzenia tej szczególnej wystawy! Muzeum szykuje już nową ekspozycję poświęconą lubartowskim Sanguszkom. Planowane otwarcie – czerwiec 2021.