Muzeum Ziemi Lubartowskiej przybliża historię Lubartowa

Rok 2023 w naszym mieście niesie ze sobą szereg ważnych rocznic i jubileuszy. Do najważniejszych z nich należą:

  • 22/23 stycznia 1863 r. – wybuch powstania styczniowego. Lubartów był jedną z miejscowości, w których Powstanie się zaczęło. Za wsparcie Powstania władze zlikwidowały w Lubartowie klasztor o. Kapucynów. Zakonnicy powrócili do Lubartowa dopiero 2 października 1938 r.;
  • Marzec 1733 r. – rozpoczęcie budowy murowanej świątyni św. Anny, której poświęcenia dokonano 21 września 1738 r.;
  • 29 maja 1543  r. – lokacja miasta Lewartowa – założenie miasta przez Piotra Firleja;
  • Maj/czerwiec 1923 r. – powstanie klubu sportowego Lewart;
  • 26 lipca 2003 r. – koronacja obrazu tzw. św. Anny Samotrzeć z ołtarza głównego kościoła św. Anny;
  • Sierpień 1793 r. – budowa marmurowego pomnika – epitafium Książąt Sanguszków  w kościele św. Anny.

To tylko kilka z ważnych dat historii Lubartowa. Przypominamy o nich w Kalendarium na stronie internetowej Muzeum Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie oraz Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego. Będziemy do nich wracać w szeregu wydarzeń zaplanowanych w tym roku.

Zainteresowanych historią naszego miasta odsyłamy również do wydawnictw Muzeum i LTR. Najnowszym z wydawnictw jest zainicjowany w 2021 r. cykl Gawędy o przeszłości Lubartowa. Do tej pory w cyklu ukazały się zeszyty:

  1. W czasach Książąt Sanguszków (2021);
  2. Kiedy Lubartów był Lewartowem (2022);

Uzupełnieniem tej historii Lubartowa w pigułce może być również publikacja Lubartów czasów Wandy Śliwiny opisujący Lubartów i jego mieszkańców od początku XX wieku do II Wojny Światowej.

Wymienione wydawnictwa można nabyć w siedzibie Muzeum oraz drogą wysyłkową.

Kolejne wydawnictwa w przygotowaniu.

esz