Na co miasto wyda w 2019 roku?

Chcę zaproponować coś nowego – możliwość skorzystania z jak największej ilości środków zewnętrznych – mówił w odniesieniu do tegorocznego budżetu burmistrz Krzysztof Paśnik. 15 radnych na ostatniej sesji 31 stycznia głosowało za uchwałą budżetową na 2019 rok.

Projekt budżetu na 2019 rok przygotowały władze poprzedniej kadencji. Obecna władza miała niecałe 2 miesiące, aby wprowadzić do niego ewentualne poprawki. Do projektu wprowadzono między innymi takie inwestycje jak: budowa kładki dla pieszych nad torami PKP przy ul.Aleje Zwycięstwa, budowa nowych miejsc parkingowych na osiedlu Popiełuszki, budowa parkingu przy ul. Szaniawskiego, zakup kontenera mieszkalnego. W ramach współpracy z powiatem lubartowskim zapisano też dotację w wysokości 200 tys. złotych na budowę chodnika przy ulicy Kopernika. W budżecie pojawił się też duży projekt, na który miasto ma szansę otrzymać środki zewnętrzne w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej.

Po zmianach dokonanych w formie autopoprawki przez burmistrza dochody miasta wyniosą ok. 106 mln 161 tys, a wydatki ok. 113 mln 705 tys.  Deficyt miasta to ok. 7 mln 543 tys. Aby pokryć deficyt miasto planuje wziąć kredyt w wysokości 7 mln 950 tys. zł.

Ten budżet nie jest idealny. Chcę zaproponować coś nowego – możliwość skorzystania z jak największych ilości środków zewnętrznych. Te projekty, które realizujemy z budżetu miasta, to projekty, które będą realizowane, bo nasi mieszkańcy tego oczekiwali, poparli to głosowaniami w ramach budżetu obywatelskiego – mówił burmistrz Krzysztof Paśnik podczas sesji.

Radny Jan Ściseł (klub Wspólnota Lubartowska) zwrócił uwagę, że kwota na budowę i modernizację dróg jest mniejsza niż w pierwotnych założeniach.
Trudno mi zagłosować nad budżetem, w którym nie ma inwestycji, o które prosiłem i wnosiłem.Składałem wnioski dotyczące modernizacji ulicy Reja. Droga ta się sypie – mówił.  Miał także uwagi dotyczące potrzeby budowy boisk. – Boisko przy Parkowej i Batalionów Chłopskich- czy naprawdę nas stać na to wszystko? – pytał.

Radny Tomasz Krówczyński stwierdził, że wydawanie 200 tys zł na parking przy ul. Szaniawskiego jest pomysłem chybionym. Apelował też o zwiększenie dotacji dla Lubartowskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Miejskiej.
To jest budżet niedoboru. Mieliśmy za mało czasu, aby dokonać zmian. Nie ruszajmy tego, co jest kształtem okresu przejściowego – komentował budżet radny Grzegorz Gregorowicz (klub Wspólny Lubartów). Zauważył też, że w tym roku biorąc pod uwagę szansę uzyskania środków zewnętrznych, środki finansowe na drogi są większe niż w okresach ubiegłych.
Zmiana władzy powoduje, że trudno jest wejść w projekt budżetu poprzednika i tak go dostosować do bieżących potrzeb, aby zrealizować wszystkie założenia, o których mówiliśmy w kampanii – mówił radny Jacek Tomasiak (klub Wspólny Lubartów). Zaznaczył również, że widzi dużą potrzebę modernizacji dróg i chodników w Lubartowie. Wspomniał też o zamierzeniach miasta w kierunku pozyskiwania środków zewnętrznych na ten cel. Dzięki projektowi, który miasto zamierza realizować wspólnie ze Starostwem Powiatowym w ramach programu rewitalizacji, jest duża szansa na odzyskanie środków, jakie musi przeznaczyć miedzy innymi na budowę boiska przy ulicy Parkowej, które znajduje się blisko obszaru rewitalizacji. Radny Tomasiak przypomniał też, że budowa boiska przy ul. Batalionów Chłopskich to projekt, który wybrali mieszkańcy do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.

Projekt uchwały budżetowej pochwalił radny Piotr Kusyk (klub radnych PiS).
Mieszkańcy Osiedla Królów na kładkę przez tory czekają od paru dobrych lat. Bardzo dużo pracy kosztowało poprzednika, aby ona powstała. Jeśli pojawią się nowe programy strukturalne i będzie możliwość pozyskania środków zewnętrznych z dodatkowych konkursów, życzę powodzenia – mówił.

Ostatecznie za przyjęciem uchwały budżetowej na 2019 rok głosowało 15 radnych, 5 wstrzymało się od głosu (Robert Błaszczak, Tomasz Krówczyński, Marek Polichańczuk, Grzegorz Siwek, Jan Ściseł), jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu (Maria Kozak).

Na inwestycje miasto wyda w sumie ponad 36 mln zł:

 

Inwestycje miasta ze środków własnych i budżetu państwa – 9 mln 818 tys. zł.:

 

-dotacja dla powiatu na budowę chodnika przy ul. Kopernika – 200 tys. zł
-budowa kładki dla pieszych nad torami PKP  (Aleje Zwycięstwa)– 150 tys. zł
-budowa nowych miejsc parkingowych na os. Popiełuszki – 300 tys. zł
-budowa parkingu przy ul. Szaniawskiego – 200 tys. zł.
-budowa ulicy Wschodniej I etap – 300 tys. zł
-budowa, przebudowa i modernizacja dróg – 700 tys. zł
-zakup kontenera mieszkalnego – 30 tys. zł
-zakup nieruchomości – 800 tys. zł.
-budowa grobów na cmentarzu komunalnym – 100 tys. zł
-Budżet Obywatelski 2019 – 886 tys zł
-budowa kompleksu sportowego przy ul. Parkowej – etap II – 100 tys. zł
-program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Lubartów – 100 tys. zł.
-Budowa oświetlenia przejść dla pieszych -15 tys. zł.
-Budowa oświetlenia ulicznego 60 tys. zł.
-Budowa placu zabaw przy ul Szaniawskiego – 200 tys. zł.
-Budowa boiska wielofunkcyjnego Eko – stadion – 700 tys. zł.
-Budowa kompleksu sportowego przy ul. Parkowej – etap II – 4 mln 925 tys.

Inwestycje z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – ponad 26 mln 923 tys zł.:

 

– Zielony LOF – 4 mln 250 tys. zł ( w tym środki UE – ok. 3 mln 533 tys. zł. )
– Mobilny LOF – 4 mln. 706 tys. zł. (środki UE – ok. 3 mln 830 tys. zł.)
– Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w tym budowa:
ul. do Solbetu (80 tys. zł.)
ul. 3 Maja – 140 tys. zł
ul. Polesie – 100 tys. zł
parking przy Przedszkolu nr 1 – 8 tys. zł.
Oświetlenie przy rewitalizowanych drogach – 20 tys. zł
-termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – ok 12 mln 239 tys. (środki UE – ok. 8 mln. 966 tys.)
-termomodernizacja budynku przy ul. Reja – 1 mln. 500 tys. zł (środki UE 1 mln. )
-Modernizacja oświetlenia ulicznego – 3 mln 312 tys. zł. (środki UE – ok 1 mln 943 tys. zł)

Katarzyna Wójcik