Na podium w konkursie „Od licealisty do finansisty”

Drużyna RCEZ w składzie Martyna Kozłowska z 3 TEk, Kamil Babiak i Piotr Nowak z klasy 4 TEk, zdobyła drugie miejsce w finale konkursu „Od licealisty do finansisty”, którego organizatorem jest Studenckie Koło Naukowe Finansistów UMCS.

Rywalizacja drużyn z województwa lubelskiego odbyła się 19.03.2024 roku na Wydziale Ekonomicznym UMCS. Uczestniczyło w niej pięć zespołów reprezentujących szkoły wyłonione na etapie wewnątrzszkolnym.

Finał konkursu realizowany był w trzech etapach. W dwóch pierwszych każdy z uczestników musiał odpowiedzieć na 6 pytań typu prawda/fałsz. W trzecim – zespoły odpowiadały na czterdzieści pytań z zakresu finansów, przedsiębiorczości i ekonomii, korzystając z platformy Kahoot! Podczas tej rundy, oprócz wiedzy, uczestnicy musieli wykazać się także umiejętnością współpracy oraz refleksem. Do ścisłego finału z najwyższą liczbą punktów zakwalifikowała się drużyna RCEZ, natomiast pozostałe szkoły uczestniczyły w dogrywce. Laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

W przerwie pomiędzy kolejnymi etapami uczniowie mieli możliwość wysłuchania wykładu przedstawiciela lubelskiego oddziału NBP pt. „Odrodzenie polskiego złotego”.

Bardzo dziękujemy za zaangażowanie oraz gratulujemy naszym uczniom zdobycia wysokiego drugiego miejsca!

Opiekunem drużyny była Barbara Smerdel – nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych.

RCEZ