Nabór do klasy o profilu pływanie w SP3

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubartowie ogłasza nabór do I klasy sportowej o profilu pływanie.

Od września w Szkole Podstawowej nr 3 w Lubartowie powstanie I klasa sportowa o profilu pływanie. Zostaną w niej stworzone warunki do uprawiania sportu pozwalające optymalnie wykorzystać czas przeznaczony na treningi i naukę.

Uczniowie w klasie sportowej będą mieli tygodniowo 10 godzin wychowania fizycznego: 4 godziny zajęć wychowania fizycznego oraz 3 razy w tygodniu po 90 minut bezpośrednio po lekcjach zajęcia na basenie. Nie będzie potrzebna pomoc rodziców przed i po zajęciach na basenie. Trenerzy pływania odbiorą dzieci, pomogą w szatniach i po zajęciach odprowadzą do szatni lub świetlicy.

Głównym celem utworzenia takiego oddziału jest nauka pływania dzieci. Chcemy to osiągnąć przez etap szkolenia w klasach 1-3. W dużej mierze będzie dominowała forma zabawowa zajęć, dzięki czemu będzie atrakcyjna dla dzieci. Każdy z uczniów klasy sportowej będzie miał możliwość nauczenia się pływać czterema stylami w trzy lata. Umiejętność pływania jest niezbędna, by czuć się bezpiecznie nad wodą. Wszystkie zajęcia edukacyjne będą odbywały się zgodne z program nauczania.

„Przygoda z pływaniem” to również aspekt zdrowotny dla dzieci, gdyż ten sport jak mało który kompleksowo stymuluje rozwój fizyczny młodego człowieka. Pływanie w szczególności odciąża i pozytywnie oddziałuje na układ szkieletowy, a zwłaszcza kręgosłup podatny u dzieci na skrzywienia. Zajęcia sportowe uczą systematyczności, obowiązkowości i pozytywnej postawy życiowej.
Należy podkreślić, że nie wszystkie dzieci będą sportowcami, lecz umiejętności pływania nikt im nie zabierze. Po zakończeniu nauki w trzeciej klasie szkoły podstawowej istnieje możliwość dalszego rozwijania swoich umiejętności. Jeżeli dzieci polubią pływanie i będą chciały kontynuować przygodę ze sportem bardziej poważnie, to dajemy szansę bycia zawodnikiem lub zawodniczką w klubie sportowym. Dopiero wówczas pływanie może stać się sportem wyczynowym.

Dodatkowo uczniowie będą mieli zapewnione półkolonie letnie i zimowe oraz wyjazdy rekreacyjno-sportowe.

Wnioski o przyjęcie ucznia do klasy sportowej można składać od 13 marca do 7 kwietnia 2023 roku w sekretariacie szkoły.

Wraz z podaniem o przyjęcie dziecka do I klasy szkoły podstawowej należy pobrać w sekretariacie odpowiednie oświadczenie, w którym należy wyrazić chęć zapisania dziecka do wyżej wymienionej klasy sportowej.

Warunkiem przyjęcia ucznia do klasy I sportowej o profilu pływanie jest:

– bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim,

– pozytywne zaliczenie testów sprawnościowych, które będą się odbywać na sali gimnastycznej (zgodnie z kryteriami),

– pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych.

Termin testów sprawnościowych zostanie podany na stronie internetowej szkoły w kwietniu.

Nie jest wymagana umiejętność pływania – dziecko nie musi umieć pływać!

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu 818553055 (sekretariat), 502639591 (nauczyciel – trener pływania).

SP 3