Nabór na instalacje fotowoltaiczne

Burmistrz Miasta Lubartów zaprasza  do udziału w projekcie dotyczącym montażu instalacji fotowoltaicznych. Zgłoszenia można składać do 31 maja.

– Wartość dofinansowania wyniesie do 85 proc. kosztów kwalifikowanych instalacji – informuje Krzysztof Paśnik, burmistrz Lubartowa. Opłaty pobierane od mieszkańców za udział w projekcie to kwoty od 3 do 10 tys. zł. W zależności od miejsca montażu i wielkości instalacji.

Projekt będzie realizowany przez Miasto Lubartów w przypadku otrzymania wsparcia finansowego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Planowana realizacja to 2020 rok.

Kto może wziąć udział w projekcie?
Jest on skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości położonej na terenie Lubartowa. Mieszkańcy, którzy zechcą zamontować instalacje fotowoltaiczne na swoich nieruchomościach muszą wypełnić ankietę dotyczącą warunków montażu instalacji oraz deklarację uczestnictwa w projekcie.

Wypełnione ankiety należy składać w Biurze Obsługi Interesanta na parterze budynku Urzędu Miasta Lubartów do 31 maja 2019 r. Dodatkowo należy dołączyć informację o działce z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Lubartowie lub wydruk z aktualnej księgi wieczystej (https://ekw.ms.gov.pl/). Dach budynku, na którym będzie montowana instalacja, nie może być pokryty eternitem.

Po weryfikacji warunków udziału w projekcie oraz uwzględnieniu mocy instalacji uczestnik projektu w stosownym czasie zostanie poproszony o zgłoszenie się do Urzędu Miasta w Lubartowie wraz z dowodem osobistym w celu podpisania umowy. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną wpisane na listę rezerwową. W przypadku zainteresowania instalacjami solarnymi oraz piecami na biomasę nabór zostanie rozszerzony o wskazane informacje. Szczegóły dotyczące naboru: [tutaj]

Red/UM