Nabór na stypendia dla maturzystów

Fundacja Stypendialna SEKA zaprasza tegorocznych maturzystów do składania wniosków o przyznanie stypendium.

Masz wyniki matur? Wejdź na stronę www.fundacja.seka.pl, sprawdź czy kwalifikujesz się do otrzymania stypendium, złóż wymagane dokumenty i ciesz się comiesięcznym stypendium, które pomoże Ci sfinansować naukę na studiach. Do rozdysponowania jest 50 stypendiów na naukę w kraju oraz 3 na naukę na uczelniach w krajach UE, które może być wypłacane przez 3 lata.

Aby zostać stypendystą musisz:

  • być mieszkańcem województwa lubelskiego (z wyłączeniem Lublina),
  • mieć zdaną maturę z min. 2 przedmiotów na poziomie rozszerzonym,
  • spełnić kryterium dochodowe.
  • termin składania wniosków upływa 31 lipca 2023 r.

Fundacja zaprasza do kontaktu telefonicznego pod nr tel.: +48 502 683 886 i mailowego pod adresem: [email protected].