Nabór wniosków o udzielenie dotacji w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji

Burmistrz Miasta Lubartów ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania realizowane w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIV/151/2017 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Lubartów.


Program obejmuje dofinansowanie działań polegających na trwałej zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, w lokalach i budynkach znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Lubartów, na:
– podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
– ogrzewanie elektryczne,
– ogrzewanie gazowe,
– pompy ciepła.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 21 marca 2019 r. do 11 kwietnia 2019 r., w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Zadania objęte dofinansowaniem w 2019 roku powinny zostać zrealizowane do 30 listopada 2019 roku.