Nagrody Burmistrza Miasta Lubartów wręczone

Imieniny Lubartowa były okazją do wręczenia Nagród Burmistrza Miasta. 22 listopada burmistrz Krzysztof Paśnik uhonorował osoby wyróżniające się działalnością na rzecz miasta, a także nagrodził zdolnych studentów.

PRACA Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

KATARZYNA STASIAK – Nauczycielka wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 3 im. P. Firleja w Lubartowie od r. 2017. Trenerka koszykówki i instruktorka pływania. Prowadzi szkolenie koszykarskie dziewcząt w UKS REKORD od roku 2018. Dwa lata temu. wspólnie z innymi założyła stowarzyszenie Forum Aktywności Sportowo – Turystycznej FAST. Podopieczni kandydatki odnoszą sukcesy w rywalizacji międzyszkolnej na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Ceniona przez uczniów, nauczycieli i rodziców.

RAFAŁ WROTKOWSKI – Nauczyciel II LO z 23-letnim stażem pracy. Podopieczni kandydata osiągają sukcesy w dziedzinie literatury i teatru na szczeblach: powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim. Bierze udział w organizacji wielu wydarzeń i akcji szkolnych. Koordynator projektów: „Razem łatwiej” w ramach programu Comenius, projektu „Polak, Węgier, dwa bratanki…”– (wymiana polsko – węgierska) oraz projektu „Wojna nie ma w sobie nic z teatru” finansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Współorganizator projektu polsko-litewskiego „W poszukiwaniu wspólnego bohatera”.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

ANNA BORZĘCKA – Koordynatorka „Klubu Senior+” w Lubartowskim Ośrodku Kultury. Organizuje, przygotowuje i prowadzi wiele zajęć, spotkań, warsztatów, wykładów, prelekcji, konkursów adresowanych przede wszystkim do ludzi starszych. Są to m.in.: Klub Dyskusyjny, zajęcia ruchowe (basen, nordic walking) czy zajęcia artystyczne (plastyczne, literackie. Dzięki jej staraniom seniorzy uczestniczyli w wielu wyjazdach edukacyjno–kulturalnych (teatra, koncerty) oraz krajoznawczych.

ANDRZEJ RYBAK – od 24 lat pracuje w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. A. Mickiewicza. Inicjator i współorganizator wielu wystaw, spotkań i konkursów, organizator sesji historycznej z okazji 460-lecia miasta. Publikuje w prasie lokalnej i regionalnej artykuły dotyczące Lubartowa i bibliotekarstwa, włącza się w organizację obchodów jubileuszowych biblioteki oraz koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lubartowie, którego jest członkiem. Inicjator i współautor publikacji okolicznościowej pt. „Bibliotekarze Ziemi Lubartowskiej. Szkice do portretu.”

DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA

WIOLETTA DESSAUER – od wielu lat uczestniczy i reprezentuje Lubartów
w zawodach biegowych organizowanych w różnych rejonach kraju, w wielu z nich zdobywa czołowe lokaty (m.in. miejsca na podium na dystansach 5 km, 10 km, 21 km, 33 km, 43 km, 54 km) Jest nauczycielką Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Lubartowie, członkinią Klubu Aktywnych ART. – FIT oraz Klubu SWIM TEAM. Instruktorka pływania, aktywizuje osoby niepełnosprawne poprzez sport i rekreację.

KONRAD KUDŁO – tenisista stołowy, wychowanekMiejskiego Klubu Sportowego LEWART Autonomiczna Grupa Sekcji, sport uprawia od 2002 roku. Zawodnik i pomoc głównego trenera sekcji. Podstawowy zawodnik II – ligowej drużyny, zdobywca wielu punktów w meczach ligowych oraz czołowych miejsc w turniejach klasyfikacyjnych w randze wojewódzkiej. . Od kilku lat zaangażowany w treningi młodszych grup oraz w prowadzenie drużyny kobiecej występującej w II lidze oraz męskiej III – ligowej.

DAMIAN PODLEŚNY – zawodnik piłki nożnej Miejskiego Klubu Sportowego LEWART, wychowanek klubu. Gra na pozycji bramkarza, jest podstawowym zawodnikiem drużyny. Wystąpił prawie we wszystkich meczach ligowych i pucharowych w r. 2022 , obronił kilka rzutów karnych i w znaczący sposób przyczynił się do utrzymania drużyny w rozgrywkach IV ligi w poprzednim sezonie.

ŁUKASZ NAJDA – zawodnik piłki nożnej MKS LEWART, podstawowy zawodnik IV-ligowej drużyny, gra na pozycji bocznego pomocnika. Wystąpił we wszystkich meczach ligowych i pucharowych bieżącego sezonu, zdobył 3 bramki i zaliczył 4 asysty, mając duży wpływ na obecny dorobek zespołu piłkarskiego MKS LEWART.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

HOVET Sp. J. Zbigniew Siwiec, Piotr Dardziński – firma działa na lubartowskim rynku od 1991 roku, prężnie rozwijając się i stale zwiększając zatrudnienie. Firma ma w swoim dorobku wiele wyróżnień (m.in. wyróżniona w rankingu „Gazele Biznesu 2021”), nagród (np. za innowacyjny produkt weterynaryjny). HOVET kładzie nacisk na modernizację procesów technologicznych, oraz na aspekt ekologiczny swojej działalności. Obecnie zatrudnia 80 osób na umowę o pracę, cechuje się dbałością o pracowników organizując imprezy sportowe, rekreacyjne, kulturalne. HOVET wspiera od lat działalność wielu stowarzyszeń naszego miasta.

PROMOCJA MIASTA

JAKUB ŚCIERZYŃSKI – uczeń IV klasy II Liceum Ogólnokształcącego im. P. Firleja w Lubartowie o wszechstronnych zainteresowaniach i uzdolnieniach, wielokrotnie reprezentował Lubartów w konkursach i olimpiadach na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym w dziedzinie lingwistyki, lingwistyki matematycznej, matematyki czy fizyki. Trzykrotny stypendysta Prezesa Rady Ministrów, posiada już indeksy na kilka wyższych uczelni za wysokie lokaty w olimpiadach. W roku bieżącym reprezentował Polskę na Międzynarodowej Olimpiadzie Lingwistycznej. Zdobywał nagrody i wyróżnienia w konkursach z dziedzin: psychologii, historii, geografii, przedsiębiorczości.

Młodzieżowy Klub Sportowy LUBARTÓW działa w Lubartowie od 30 lat. Początki klubu to przede wszystkim taekwon-do oraz siłownia, z której chętnie korzystali i korzystają mieszkańcy Lubartowa, a klub zorganizował 7 edycji wydarzenia SIŁACZE. Obecnie odbywają się w MKS LUBARTOW treningi mieszanych sztuk walki, zajęcia taneczne i fitness, a dla dzieci zajęcia sportowe i półkolonie. Od kilku lat organizuje „Lubartowski Dzień Sportu” i Turniej Koszykówki STREETBALL. Zawodnicy MKS mają na swoim koncie medale i czołowe lokaty na krajowych i międzynarodowych zawodach w mieszanych sztukach walki MMA, w kickboxingu, Brazylijskim Jiu-Jitsu. Klub łączy działalność sportową i wychowawczą z akcjami charytatywnymi organizowanymi w czasie wydarzeń sportowych, m.in. na rzecz chorych dzieci.

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

CZESŁAW ROMAŃSKI – Od 2010 r. pełni funkcję Prezesa Koła Miejskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Lubartowie. Inicjator i organizator wydarzeń związanych z ważnymi datami w naszej narodowej historii. Poczet sztandarowy Związku bierze udział w uroczystościach związanych ze świętami i rocznicami: odzyskania niepodległości, wybuchu II wojny światowej czy Dnia Zwycięstwa organizowanych na cmentarzu parafialnym i w terenie. Jako prezes dba o sprawy kombatantów i osób podopiecznych.
ANDRZEJ KARWAT – W latach 2013 – 2019 był oraz w chwili obecnej jest Prezesem Stowarzyszenia Klub Abstynenta NADZIEJA. Swoją pracą i zaangażowaniem przyczynił się do wyremontowania i wyposażenia pomieszczeń Klubu, brał udział w przygotowywaniu wniosków i realizacji projektów z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich skierowanych na potrzeby członków Stowarzyszenia i ich rodzin. Inicjuje i współorganizuje wydarzenia kulturalne, rekreacyjne i edukacyjne dla społeczności, swoja postawą przyczynił się do wielu wyzdrowień.
RYSZARD KINDZIERSKI – V-ce Prezes Stowarzyszenia Klub Abstynenta NADZIEJA. W ruchu trzeźwościowym działa od 32 lat, pomaga osobom uzależnionym w stawianiu pierwszych kroków w trzeźwości, angażuje się jako wolontariusz w różne działania NADZIEI ( pomaga w remontach pomieszczeń klubu, współorganizuje pielgrzymki i wyjazdy trzeźwościowe, pozyskuje środki od sponsorów na działania Klubu).
POLSKI CZERWONY KRZYŻ ZARZĄD REJONOWY LUBARTÓW – główne obszary działań PCK to pomoc osobom najbardziej potrzebującym, realizacja usług opiekuńczych podstawowych i specjalistycznych, promocja honorowego krwiodawstwa. Niemal natychmiast po wybuchu wojny na Ukrainie zaczęto pomagać osobom zbiegłym zza wschodniej granicy. Wspólnie z samorządami lokalnymi zorganizowano punkt pomocy humanitarnej. Łącznie od początku funkcjonowania punktu pomocy udzielono ok. 6 tysięcy razy oraz wydano łącznie około 40 ton żywności. Zarząd Rejonowy PCK od wielu lat włącza się w akcje związane z pomocą najbardziej potrzebującym nie tylko na terenie naszego miasta.
JANUSZ POŻAK – Były kolarz szosowy, mistrz i reprezentant Polski. W r.1994 reaktywował sekcję kolarską w Miejskim Klubie Sportowym LEWART, przez wiele lat dyrektor Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego po Ziemi Lubartowskiej. Pomysłodawca i od 28 lat główny organizator Święta Roweru, imprezy rekreacyjno – sportowej, która na stałe weszła do kalendarza imprez promujących nie tylko nasze miasto. Popularyzuje na wiele sposobów aktywność fizyczną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, współpracując z wieloma podmiotami; są to np. : MOSiR, MOPS, PCPR, PCK, Komenda Powiatowa Policji.
DARIUSZ KARWAT – w latach 2016 – 2019 pełnił funkcję Prezesa Miejskiego Klubu Sportowego LEWART, obecnie jest członkiem Zarządu Klubu. Zajmuje się dokumentacją klubową, solidny, rzetelny, zawsze chętny do pomocy. Pozyskuje środki finansowe na działalność sekcji piłki nożnej od sponsorów.

STUDENCI NAGRODZENI PRZEZ BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW
W ROKU 2022

MAŁGORZATA CHRUŚCIK – studentka III roku I stopnia kierunku Finanse
i Rachunkowość na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie oraz I roku I stopnia kierunku Romanistyka na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Średnia ocen studentki za rok akademicki 2021/2022 wyniosła 4,68.W lutym bieżącego roku uczestniczyła czynnie w konferencji „What`s up Economy” na Wydziale Ekonomicznym UMCS, gdzie wygłosiła referat nt. „Smart Cities i jej potencjał w ochronie środowiska”. Działa aktywnie w Centrum Wolontariatu w Lublinie, angażując się m.in. w Dzieło Solidarności z Ukrainą WOLNI Z WOLNYMI. Pracowała też jako wolontariuszka dla Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność UMCS m.in. przy organizacji: charytatywnego koncertu z udziałem uchodźców z Ukrainy oraz żywej lekcji historii w Ogrodzie Botanicznym UMCS.

ALEKSANDRA DRABIK – studentka V roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, jej średnia ocen za rok akademicki 2021/2022 wyniosła 4,74. Jest aktywną członkinią Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA- Poland Oddział Lublin i czynnie uczestniczyła, jako wolontariuszka w wielu działaniach promujących zdrowy styl życia. Była koordynatorką lokalną wielu projektów, m.in.: Warsztatów dermatologicznych czy Warsztatów Biopsji Wątroby, współorganizowała m.in. Tydzień Dawców Szpiku, Tydzień Ginekologiczno-Położniczy oraz Akcję Zdrowie pod Kontrolą. Aleksandra od kilku lat jest wolontariuszką lubartowskiego Stowarzyszenia ALWERNIA, gdzie pomaga przy organizacji lokalnych wydarzeń – Biegów „Pokój i Dobro”, KAPUCYNALIÓW” czy Lubartowskich Półmaratonów Charytatywnych. Jako wolontariuszka Fundacji DKMS brała udział w projekcie mającym na celu poszukiwanie i rejestracja potencjalnych dawców komórek macierzystych.

PRZEMYSŁAW PODLEŚNY – student Uniwersytetu Warszawskiego – I roku II stopnia indywidualnych studiów międzydziedzinowych – w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych. Średnia ocen studenta za rok 2021/2022 wyniosła 5,0. Jako wolontariusz lub współpracownik pomagał przy organizacji wielu wydarzeń o charakterze edukacyjnym adresowanych do dzieci i młodzieży szkolnej. Są to: prowadzenie warsztatów oraz wykładów z językoznawstwa na wielodyscyplinarnym obozie naukowym programu „Zdolni” Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, współorganizacja Olimpiady Lingwistyki Matematycznej, udział w komisji i jury Międzynarodowej Olimpiady Lingwistycznej. Student w minionych latach prowadził też zajęcia uzupełniające wiedzę z zakresu matematyki i lingwistyki dla chętnych uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. P. Firleja w Lubartowie. Niedawno Przemysław rozpoczął studia II stopnia na uniwersytecie w Tartu (Estonia).