Nagrody Burmistrza Miasta Lubartów z okazji Dni Lubartowa 2017

Podczas Dni Lubartowa tradycją jest wręczanie nagród Burmistrza Miasta Lubartów za wyjątkowe zasługi dla miasta, promocję Lubartowa oraz działalność na rzecz miasta. 

Burmistrz Janusz Bodziacki wręczył nagrody następującym osobom:

Nagrodę Burmistrza Miasta w dziedzinie pracy z dziećmi i młodzieżą otrzymał Andrzej Pawłowski.

Od początku swojej pracy zawodowej związany jest z naszym miastem. Trener i instruktor sportowy tenisa stołowego i koszykówki w klubach : MKS „Lewart” oraz Uczniowski Klub Sportowy REKORD. Inicjator i organizator wielu imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i całych rodzin, m.in. turnieju tenisa stołowego „Mamo, tato pograj z nami” oraz rozgrywek „Pingpongowe wtorki”. Wraz z podopiecznymi uczestniczył w wielu turniejach koszykówki i tenisa stołowego na terenie całego kraju, pełni też funkcję opiekuna, kierownika i organizatora w czasie zgrupowań letnich i zimowych dla dzieci i młodzieży. Podopieczni Andrzeja Pawłowskiego wywalczyli wiele medali i czołowych miejsc w rozgrywkach szczebla wojewódzkiego i ogólnopolskiego, m.in. I miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Województwa Szkół Podstawowych dziewcząt i chłopców w tenisie stołowym czy I miejsce w Mistrzostwach Województwa Szkół Podstawowych w mini – koszykówce dziewcząt. Andrzej sam jest czynnym zawodnikiem, uczestniczy m.in. w Mistrzostwach Polski Nauczycieli oraz w rozgrywkach II ligi tenisa stołowego MKS „Lewart” AGS.

W kategorii działalności kulturalnej nagrodę otrzymała Amalia Romanowska.

Od roku 1989 jest związana z Kapelą Ludową towarzyszącą Zespołowi Pieśni i Tańca „Lubartowiacy” . Śpiewa w niej i gra na akordeonie – instrumencie wiodącym dla każdej kapeli. Wraz z kapelą występuje na wielu uroczystościach : dożynkach miejskich, gminnych, powiatowych, festynach miejskich, cyklicznych imprezach „Muzykowanie na ludową nutę”, uświetnia koncerty kolęd, jubileusze kościelne i państwowe, okolicznościowe i charytatywne. Koncertowała z kapelą w różnych regionach kraju, ale także w Bułgarii, na Litwie i Ukrainie. „Lubartowiacy” ma w swoim repertuarze pieśni i melodie ludowe, pieśni patriotyczne, kolędy, pastorałki, biesiadne. Pani Amalia przez lata kształciła i pomagała w rozwijaniu młodych talentów. Obecnie realizuje się pracując z dziećmi i młodzieżą jako nauczyciel muzyki i plastyki. Razem z dziećmi śpiewa kształcąc głosy, a także grając na różnych instrumentach klawiszowych i perkusyjnych.

W kategorii działalności gospodarczej nagrodę otrzymuje Zakład Produkcji Narzędzi Ściernych MOTYL s.c.

Zakład Produkcji Narzędzi Ściernych MOTYL s.c. mieszczący się przy ul. Gazowej 7 został wybudowany na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Lubartów w 2013 roku. Firma Motyl jest innowacyjnym producentem ściernic wykorzystywanych w protetyce dentystycznej i branży jubilerskiej. Jako pierwsza na świecie rozpoczęła produkcję ultracienkich wzmocnionych ściernic. Wyroby produkowane w Lubartowie są aktualnie eksportowane do wielu krajów świata, a firma dwukrotnie uzyskała nadawany przez Stowarzyszenie Eksporterów Polskich tytuł Eksportera Roku. Wybudowany w Lubartowie zakład korzysta również z innowacyjnych rozwiązań w zakresie wykorzystania energii, do której wytwarzania używane są panele fotowoltaiczne oraz pompa ciepła. Proekologiczna postawa przedsiębiorcy zasługuje na wyróżnienie jako dobry przykład zrównoważonego korzystania z zasobów środowiska naturalnego w działalności biznesowej. Nagrodę odbiera Pan Zdzisław Motyl – jeden ze współwłaścicieli Firmy.

Nagrodę Burmistrza Miasta w dziedzinie promocji miasta otrzymała Martyna Massalska

Martyna śpiewa od 6 roku życia; od najmłodszych lat związana jest z lubartowskimi zespołami : Pssalite Deo, Skrzypek Band, Relife czy Jazz LOK. Bierze udział w licznych konkursach i festiwalach o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Do jej największych osiągnięć w ostatnim czasie należą m.in.: II miejsce w IV Wojewódzkim Konkursie Artystycznym 7 Talent w Lublinie, II nagroda w VII Przeglądzie Pieśni i Piosenki Religijnej „Śpiewajmy Ojcu Świętemu”, udział w finale 21 Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie, I miejsce w Międzynarodowym Festiwalu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej „Wiosenne Gwiazdy 2015”, wyróżnienie w tym samy festiwalu w roku 2016. W czerwcu tego roku weźmie udział w finale VI Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Rosyjskiej w Łodzi. Martyna uświetnia śpiewem wydarzeń i uroczystości organizowanych w naszym mieście : festyny miejskie z okazji Dni Lubartowa, kolejne edycje ANNOWANIA, koncerty dla delegacji zagranicznych, „Złote Gody” par małżeńskich, RAF, koncerty kolęd, wernisaże wystaw plastycznych.

W kategorii działalności kulturalnej nagrodę otrzymał Marcin Bednarski.

Marcin Bednarski jest członkiem Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej Lubartów od września 1997 roku. Gra na trąbce, która jest jednym z najważniejszych instrumentów w orkiestrze. Od roku 2003 pełni funkcję hejnalisty miejskiego uczestnicząc w Ogólnopolskich Przeglądach Hejnalistów Miejskich w Lublinie. Wielokrotnie samodzielnie zapewniał oprawę muzyczną grając na trąbce na wielu uroczystościach miejskich. Udziela się jako trębacz w Ogólnopolskich Biegach Lewarta.

Systematycznie uczestniczy w próbach i koncertach Orkiestry, która ubogaca wiele uroczystości miejskich : patriotycznych, kościelnych, rocznicowych. Rozsławia nasze miasto uczestnicząc w wielu festiwalach i przeglądach w kraju (m.in. Polanica – Zdrój, Płock, Wisła, Konin) i za granicą : w Bułgarii, Wielkiej Brytanii, Czechach, na Węgrzech i Ukrainie. W wielu

Dzięki swojemu zaangażowaniu i doświadczeniu Marcin Bednarski jest wzorem muzyka dla nowych członków dołączających do Orkiestry.

W kategorii działalności sportowej nagrodę otrzymała sekcja tenisa stołowego Miejskiego Klubu Sportowego „LEWART” AGS

Jest to po sekcji piłkarskiej najdłużej działająca sekcja sportowa w naszym mieście. W 2015 roku obchodziła Jubileusz 50-lecia. Jest też jedną z najstarszych sekcji tej dyscypliny sportowej w naszym kraju. W mijającym sezonie rozgrywkowym 2016/17 tenisiści stołowi odnotowali wiele sukcesów sportowym na arenie wojewódzkiej oraz ogólnopolskiej. Bardzo dużym sukcesem jest zwycięstwo w rozgrywkach II i III ligi mężczyzn oraz III-ligi kobiet. Zawodnicy LEWARTU wygrywając turnieje wojewódzkie w różnych kategoriach wiekowych tj. młodzik, kadet, junior, kwalifikowali się na zawody ogólnopolskie pod nazwą Grand Prix Polski. Ponadto zwyciężyli w klasyfikacji punktowej w rozgrywkach Ludowych Zespołów Sportowych szczebla wojewódzkiego i będą reprezentować województwo na arenie ogólnokrajowym w czerwcu bieżącego roku. Szkoleniowcy „Lewartu przez okres ponad już 50 lat wyszkolili wielu medalistów i Mistrzów Polski oraz Europy w różnych kategoriach wiekowych. Najbardziej znani pingpongiści naszego miasta to: Jarosław Waśkowski , Adam Płodzień , Joanna Iwanek, Paulina Narkiewicz, Jakub Sagan, Paweł i Piotr Chmielowie, Mateusz Baranowski, Bartosz Kowalczyk, Łukasz Drzewiecki. Nagrodę odbiera Prezes MKS „Lewart” Dariusz Borzęcki.

Nagrodę Burmistrza Miasta w dziedzinie promocji miasta otrzymał Dariusz Nowacki.

W latach 2005 – 2011 jako zawodnik Młodzieżowego Klubu Lekkoatletycznego NEFRYT reprezentował miasto podczas Grand Prix Polski Środkowo – Wschodniej w biegach ulicznych i przełajowych, które odbywały się w takich miejscowościach, jak: Werbkowice, Puławy, Urszulin, Chełm, Chodel, Międzyzdroje, Lublin. Dodatkowo zdobywał czołowe miejsca na zawodach szkolnych szczebla powiatowego, rejonowego i wojewódzkiego. Od roku 2010 Dariusz udziela się w dziedzinie kuglarstwa, fireshow (jako członek lubartowskiej Grupy ANTARES ), nowego cyrku poprzez: prowadzenie warsztatów POI podczas Akademii Sztukmistrzów w Lublinie czy występy na takich wydarzeniach, jak: Open Stage oraz Gala Gdyńskiego Weekendu Kuglarskiego, Open Stage X Ogólnopolskiego Festiwalu Ognia w Ostródzie, Variete Fundacji „Sztukmistrze”. Razem z Grupą ANTARES uświetnia wiele imprez plenerowych, festiwali, koncertów.

Nagrodę Burmistrza w dziedzinie kultywowania dziedzictwa regionalnego otrzymała Maria Malessa

Od 1993 roku Maria Malessa należy do Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego i od początku jest bardzo aktywną członkinią, czynnie uczestnicząc przy organizacji i przebiegu realizowanych sesji popularnonaukowych, konkursów dla młodzieży i studentów o tematyce regionalnej, koncertów zespołów ludowych współorganizowanych z parafiami, spotkań i uroczystości jubileuszowych i innych okolicznościowych.

W dniu 8 grudnia 1996 roku została wybrana do składu Zarządu TR i z miejsca podjęła się społecznie i bezinteresownie prowadzenia księgowości Towarzystwa. Maria Malessa na co dzień nie szczędzi czasu, by wszystko, co wiąże się ze sprawami i problemami finansowymi, włącznie z obowiązującymi sprawozdaniami, załatwiane było w terminie i na bieżąco. Aktywność Marii Malessy i współrealizacja zaplanowanej działalności LTR w dużym stopniu przyczynia się do upowszechniania historii naszego miasta Lubartowa.

Za działalność kulturalną od 40 lat nagrodę otrzymała Kapela Ludowa „Lubartowiacy” z Lubartowskiego Ośrodka Kultury.

Kapela uczestniczy w imprezach lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Wprowadza do swojego repertuaru nowe opracowania i aranżacje. Przygotowuje piosenki ludowe, biesiadne, narodowe i wznawia stare opracowania. W roku 2017 obchodzi 40-lecie swojego istnienia. Kierownikiem kapeli jest Wiesław Świderski.