Nagrody Burmistrza Miasta – nabór wniosków do 10 maja

Ruszył nabór wniosków o nagrodę Burmistrza Miasta Lubartów. Wyróżnienia zostaną wręczone w czasie Dni Lubartowa. Wnioski można składać w ratuszu do 10 maja.

Nagrody Burmistrza Miasta przyznawane są za szczególne osiągnięcia w kilku dziedzinach:

  1. Pracy z dziećmi i młodzieżą
  2. Działalności kulturalnej
  3. Działalności sportowej
  4. Działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy i zwiększania dynamiki obrotów
  5. Promocji miasta
  6. Działalności społecznej na rzecz miasta

Nagrody są przyznawane osobom pełnoletnim. W szczególnym przypadku (np. wybitne osiągnięcia na arenie krajowej lub międzynarodowej) Burmistrz Miasta Lubartów może przyznać nagrodę osobie niepełnoletniej. Wnioski mogą być składane przez radnych Rady Miasta Lubartów, osoby prawne, jednostki organizacyjne samorządu miasta Lubartów, wydziały Urzędu Miasta Lubartów merytorycznie odpowiedzialne za dziedziny, w których przyznawane są nagrody oraz organizacje pozarządowe prowadzące działalność w tych dziedzinach.

W skład Komisji d.s. zaopiniowania wniosków o Nagrody Burmistrza Miasta
Lubartów wejdzie: dwóch przedstawicieli Burmistrza Miasta Lubartów, dwóch radnych wskazanych przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Lubartów, przedstawiciel środowiska gospodarczego wskazany przez Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców Polskich Ziemi Lubartowskiej.