Nagrody i stypendia burmistrza

nagrodzeni p burmistrzaPodczas festynu z okazji Dni Lubartowa tradycją jest wręczanie nagród Burmistrza Miasta Lubartów. Taką nagrodę za działalność na rzecz naszego miasta, otrzymali:

– w dziedzinie działalności społecznej: Lubelska Fundacja Rozwoju Oddział w Lubartowie.

-w dziedzinie promocji miasta: Henryk Ochmański – członek Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubartowie .

– w dziedzinie działalności społecznej: Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Lubartowie.

– w dziedzinie działalności sportowej: Jerzy Jedut, prezes MKS Lewart AGS Lubartów.

– w dziedzinie działalności gospodarczej, w szczególności zwiększania dynamiki obrotów i tworzenia nowych miejsc pracy: Drukarnia „PEGWAN”.

– w dziedzinie działalności kulturalnej: Mariola Sowa z Kapeli Ludowej „Lubartowiacy”,

– w dziedzinie działalności kulturalnej: Barbara Mazurek z Biblioteki Publicznej w Lubartowie.

Stypendia Burmistrza Miasta Lubartów otrzymali w tym roku: Agata Swatko, Ewa Bełczącka, Marlena Siwek, Marek Sykut, Agata Tomasiewicz.

Sylwetki osób nagrodzonych przedstawimy w kolejnych numerach „Lubartowiaka”.

(J.A.)

 stypendyści