Nagrody od starosty w dziedzinie kultury

Po raz kolejny wręczone zostały w tym roku nagrody Starosty Lubartowskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

 

Nagrody Starosty Lubartowskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury po raz pierwszy wręczone zostały podczas dożynek powiatowych. W tym roku ze względu na pandemię COVID-19 uroczystość miała nieco skromniejszą oprawę i odbyła się na Sali Rycerskiej przed grudniową sesją Rady Powiatu. Nagroda ma na celu uhonorowanie i wsparcie twórców kultury, artystów, animatorów życia kulturalnego, zespołów artystycznych, organizacji, instytucji, które w sposób szczególny wniosły wkład w rozwój kulturalny i społeczny Powiatu Lubartowskiego.  Przyznawane za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i edukacji kulturalnej, popularyzacji i upowszechniania kultury, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa kulturowego regionu, powiatowych konkursach, przeglądach w zakresie kultury oraz z okazji jubileuszy zawodowych i twórczych w tym roku trafiły do dwóch laureatów.

Regina Wiśniewska – urodziła się 24 lutego 1959 r. w Michowie. Ukończyła wyższe studnia magisterskie w zakresie nauczania początkowego, obecnie jest emerytowana nauczycielką. Mieszka i tworzy w Wielkolesie.

Już w młodości interesowała się sztuką, a szczególnie malarstwem. Marzyła, aby w przyszłości spróbować własnych sił na tym polu.

Malować zaczęła w 1998 r. Jednak dopiero po przejściu na emeryturę w 2006 roku zaczęła mieć więcej czasu i zamiłowaniem rozwijała swoją  pasję,  tematyka jej prac jest bardzo różna, jednak najchętniej maluje pejzaże, kwiaty, zjawiska przyrody. Inspiracji dostarcza jej między innymi codzienne obcowanie z przyrodą (mieszka pod lasem). Lubi bawić się kolorami, ukazywać grę światła i cienia, stwarzać aurę tajemniczości.

Pierwsza wystawa jej prac odbyła się w 2006 roku w Bibliotece Publicznej w Abramowie.  Przez kilka kolejnych lat malowała w domowym zaciszu, obdarowując swoimi pracami przyjaciół oraz rodzinę.

Następne wystawy indywidualne to:

·         Rok 2015- GBP-w Abramowie

·         Rok 2018 – GOK w Kurowie

·         Rok 2019 – GBP w Abramowie

·         Rok 2019 – GBP w Michowie

Wystawa zbiorowa:

·         Rok 2019 – GBP w Parczewie  ( z siostra Teresą Ogórek).

O swojej twórczości mówi tak:” Malowanie przynosi mi radość i spełnienie. Mogę powiedzieć, że jest istotną częścią mojego życia”.

Stefania Banucha jest kierownikiem zespołu śpiewaczo – kabaretowego

 „ Jarzębinki” z Trzcińca.

Zespół od 30 lat wyśpiewuje regionalne pieśni sławiące sztukę ludową, pieśni  biesiadne, poważne i nabożne przepojone patriotyzmem, tradycją i miłością  do Boga, ludzi i ziemi. Zespół śpiewa również pieśni okolicznościowe, komponowanie przez Panią Stefanię Banucha, wykonuje również skecze,   wieńce dożynkowe, oraz palmy wielkanocne.  Zespół Jarzębinki zdobywał liczne nagrody w całym kraju. Najważniejsze z nich to min:  Zasłużony dla Kultury Polskiej przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Pana Piotra Glińskiego za całokształt działalności;   Zasłużony dla Województwa Lubelskiego za promowanie swojej Małej Ojczyzny i podtrzymywanie tradycji ludowych. 

Laureaci oprócz okolicznościowych statuetek z rąk starosty Ewy Zybały otrzymali nagrody finansowe.