Nagrody starosty dla nauczycieli

okazji Dnia Edukacji Narodowej Starosta Lubartowski Ewa Zybała przyznała nagrody dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych, którzy w sposób szczególny zaangażowali się w pracę na rzecz uczniów. Uroczyste wręczenie nagród, w obecności członków Zarządu Powiatu w Lubartowie, miało miejsce w dniu 14 października w Sali Rycerskiej Starostwa Powiatowego w Lubartowie.

Nagrodzeni zostali:

Magdalena Guz – wicedyrektor Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie,

Eliza Gajownik – wicedyrektor Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie,

Elżbieta Mizio – wicedyrektor Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie,

Anna Heck – nauczyciel w Zespole Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie,

Małgorzata Kapica – nauczyciel w Zespole Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie,

Ewa Mikulska – nauczyciel w Zespole Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie

Aleksandra Polska – nauczyciel w Zespole Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie,

Katarzyna Wierzchoń – Krysińska – nauczyciel w Zespole Szkół w Kocku,

Rafał Wójtowicz – wicedyrektor Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim,

Joanna Gołębiowska – nauczyciel w Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim,

Helena Chadaj – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Firleju,

Jolanta Tomasiewicz – dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie,

Grażyna Grymuza – nauczyciel w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Lubartowie,

Dorota Fiutka – nauczyciel w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubartowie.

Foto: Starostwo Powiatowe