Nagrodzono młodych literatów

Konkurs literacki im. Ludwika Stanisława Licińskiego rozstrzygnięto 7 czerwca w Lubartowskim Ośrodku Kultury. To już 26 edycja konkursu, w którym każdy uczestnik otrzymuje książkę za udział. W tym roku nadesłano 63 zestawy prac (136 utworów poetyckich i prozatorskich). Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych przygotowali wiersze, opowiadania mini eseje i małe szkice. Sporo prac miało tematykę regionalną, dotyczyło Lubartowa. Jury w składzie: Aleksandra Jędryszka (przewodnicząca), Sylwia Nowokuńska i Marek Danielkiewicz postanowiło wyróżnić 22 uczniów i nagrodzić 4 osoby.

SN

Wyniki konkursu:

Nagrody otrzymali:

Martyna Pacześ – Nagroda Główna – kl. III Gimnazjum nr 2 – za przejmującą lirykę, która odzwierciedla niepokoje wieku dojrzewania; za prostotę i głębię wypowiedzi literackiej oraz dużą wiedzę na temat współczesnej poezji kobiecej. Opiekunem autorki jest p. Jadwiga Dobosz Chruścik

Patrycja Kutnik – Nagroda – kl. II c II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja – za opowiadanie pt. „Szklane róże”. Opiekunem autorski jest p. Aleksandra Solarz

Anna Romanek – Nagroda – kl. II c Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja – za opowiadanie pt. „Blagier”. Opiekunem autorki jest p. Aleksandra Solarz

Emilia Czukiewska – Nagroda – kl. II c II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja – za opowiadanie pt. „Margot”. Opiekunem autorki jest p. Aleksandra Solarz

Wyróżnienia otrzymali:

Aleksander Skrzypiec – kl. VI c Szkoła Podstawowa nr 3

Zuzanna Piskorska – kl. V e Szkoła Podstawowa nr 3

Jakub Wójtowicz – kl. V d Szkoła Podstawowa nr 3

Kornelia Karwat – kl. IV d Szkoła Podstawowa nr 3

Jakub Budzyński – kl. VI c Szkoła Podstawowa nr 1

Nina Rydzewska – kl. III Szkoła Podstawowa nr 3

Alicja Kusyk – kl. III c Gimnazjum nr 2 im. H. Sienkiewicza

Alicja Wetoszka, kl. V b Szkoła Podstawowa nr 3

Nadia Wysocka – kl. II d Szkoła Podstawowa nr 3

Jakub Jach – kl V b Szkoła Podstawowa nr 3

Iga Babczyńska – kl. VI e Szkoła Podstawowa nr 3

Julia Czuchryta – kl. VI c Szkoła Podstawowa nr 3

Konrad Gregorowicz – kl. VI e – Szkoła Podstawowa nr 3

Michał Czerski – kl. VI e Szkoła Podstawowa nr 3

Martyna Lal – kl. IV b Szkoła Podstawowa nr 4

Natan Marciniak – kl. III b Gimnazjum nr 2 im. H. Sienkiewicza

Michał Bobikowski – kl. III b Gimnazjum nr 2 im. H. Sienkiewicza

Patrycja Kusyk – kl. III b Gimnazjum nr 2 im. H. Sienkiewicza

Natalia Osypiuk – kl. III d Szkoła Podstawowa nr 1

Anita Waśniowska – kl. III d Szkoła Podstawowa nr 1

Julia Michaluk – kl. III d Szkoła Podstawowa nr 1

Kacper Nastalski – kl. III d Szkoła Podstawowa nr 1