Namaluj pracę o tematyce Świąt Wielkanocnych

Lubartowski Ośrodek Kultury po raz kolejny organizuje konkurs plastyczny „Wielkanocne tradycje i obyczaje”. Jego celem jest kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych, promowanie młodych talentów, wymiana doświadczeń z zakresu technik plastycznych, rozwijanie kreatywności i pomysłowości oraz doskonalenie umiejętności plastycznych i sprawności manualnej

Konkurs jest przeznaczony dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych oraz średnich z terenu miasta Lubartów. Format i technika prac: prace płaskie oraz przestrzenne – stroiki, pisanki, koszyczki, itp.


Prace będą oceniane w następujących kategoriach:

– prace płaskie: przedszkola + klasy I – III SP
– prace płaskie: klasy IV i wyżej
– prace przestrzenne: przedszkola + klasy I – III SP
– prace przestrzenne: klasy IV i wyżej

Pod uwagę będą brane takie kryteria jak: oryginalność, estetyka i staranność wykonania, pomysłowość,
zgodność z tematyką konkursu.

Prace należy składać terminie do 28 marca do godziny 15:00, w sekretariacie bądź przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Lubartowski Ośrodek Kultury, ul. Rynek II 1, 21-100 Lubartów.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 30 marca na stronie www.loklubartow.pl.
Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się we wtorek 4 kwietnia o godz. 10.00 w LOK.

SC