Narodowe czytanie Balladyny

Narodowe Czytanie pod patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zorganizowano 5 września w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lubartowie. W tym roku para prezydencka do wspólnego czytania wybrała „Balladynę” Juliusza Słowackiego.

Narodowe Czytanie odbyło się w placówce po raz dziewiąty. Wierzę, że w tym szczególnym dla nas wszystkich czasie, kiedy razem pokonujemy epidemię, wspólna lektura klasyki polskiej literatury jeszcze silniej nas zjednoczy, przynosząc wiele czytelniczej satysfakcji i ponownie łącząc w przekonaniu o doniosłości dzieł naszych największych pisarzy – napisał Prezydent RP Andrzej Duda w liście zachęcającym do współtworzenia akcji.

„Balladyna” to wybitne dzieło polskiego romantyzmu. Dramat został ukończony w grudniu 1834 roku, a wydany pięć lat później w Paryżu. Autor poświęcił swój utwór Zygmuntowi Krasińskiemu,  autorowi „Irydiona”. Jest to powieść o dwóch siostrach Balladynie i Alinie, o żądzy władzy i dorastaniu do roli zbrodniarza. Nie przypadkiem też imię głównej bohaterki nawiązuje do ballady, w której zazwyczaj pojawiają się motywy fantastyczne i elementy wierzeń ludowych. Na przestrzeni lat powstały liczne inscenizacje utworu, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. „Balladyna” była wykonana na scenie po raz pierwszy w 1862 roku.

Na przyniesionych przez uczestników akcji egzemplarzach książki i otrzymanych zaproszeniach można było otrzymać pamiątkowy stempel z Kancelarii Prezydenta RP. W czytaniu w ogrodzie biblioteki wzięli udział zastępca burmistrza Tadeusz Małyska, naczelnik Wydziału Promocji UM Artur Kuśmierzak, dyrektor Muzeum Ziemi Lubartowskiej Ewa Sędzimierz oraz czytelnicy placówki i laureaci konkursu „Czytelnik Roku”.
Sylwia Cichoń