Narodowe Czytanie w bibliotece

Po raz kolejny Miejska Biblioteka Publiczna im. Mickiewicza w Lubartowie zorganizowała Narodowe Czytanie. Akcja odbyła się 4 września pod patronatem Prezydenta RP.

Przypominamy, że Narodowe Czytanie odbywa się od 2012 roku. W tegorocznej edycji czytano utwór Gabrieli Zapolskiej pt. „Moralność pani Dulskiej”. Książka powstała jesienią 1906 roku. Utwór bardzo szybko stał się popularny i jest uważany za jedno z najważniejszych osiągnięć twórczych pisarki. Cechuje go komizm, bogactwo obserwacji obyczajowych, a zwłaszcza silna wymowa społeczna. Prapremiera sztuki miała miejsce 15 grudnia 1906 roku w Teatrze Miejskim w Krakowie. Następnie była wystawiona w Warszawie i we Lwowie, gdzie autorka osobiście czuwała nad przygotowaniami i brała udział w próbach.

W czytaniu w bibliotece wzięli udział przedstawiciele samorządu miasta: burmistrz Krzysztof Paśnik, zastępca Tadeusz Małyska, naczelnik Wydziału Promocji Artur Kuśmierzak. Ponadto przedstawiciele Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego, Rady Seniorów Miasta Lubartów, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Lubartowskiego Ośrodka Kultury, Hobby Klubu Rękodzieła Artystycznego oraz sympatycy czytelnictwa i pracownicy biblioteki. Na przyniesionych przez uczestników akcji egzemplarzach książki i zaproszeniach była możliwość otrzymania pamiątkowego stempla z Kancelarii Prezydenta RP.

SC