Narodowe Czytanie w bibliotece

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza w Lubartowie ul. Lubelska 36, zaprasza w sobotę 3 września o godz. 11:00 na Narodowe Czytanie. Placówka prosi o przyniesienie posiadanych egzemplarzy „Ballad i romansów” lub innych dzieł Adama Mickiewicza. Opatrzone zostaną pamiątkowym stemplem okolicznościowej pieczęci.