Narodowe Czytanie w bibliotece miejskiej

Narodowe Czytanie po raz jedenasty zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza w Lubartowie. Akcja odbywa się pod patronatem Prezydenta RP od 2012 r. W tym roku czytano „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza.

Narodowe Czytanie odbyło się 3 września na placu przed biblioteką. – Cieszę się, ze mogę taką imprezą mogę otworzyć swoją działalność w bibliotece. Mam nadzieję, że już pierwsza impreza pokazuje, że jest ciekawie, a będzie jeszcze ciekawiej. [..] Wśród osób czytających są osoby z władz, ale i też nasi czytelnicy, których zawsze bardzo mile witamy – mówił nowy dyrektor placówki Grzegorz Winnicki.

Podczas spotkania pojawił się sobowtór Adama Mickiewicza i Świtezianka. We wspólnym czytaniu wzięli udział: Krzysztof Paśnik – Burmistrz Miasta Lubartów; Artur Kuśmierzak – naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej UM Lubartów, Ewa Sędzimierz – dyrektor Muzeum Ziemi Lubartowskim, przedstawiciele UTW, sympatycy biblioteki, stali czytelnicy. Jednym z gości był burmistrz Hajdudorog, miasta partnerskiego Lubartowa – Tamas Csige, który przeczytał wiersz Mickiewicza po węgiersku.

Chętni mogli na posiadanych egzemplarzach „Ballad i romansów” lub innych dzieł Adama Mickiewicza otrzymać pamiątkowy stempel okolicznościowej pieczęci.

SC