Narodowe Święto Niepodległości – obchody w Lubartowie

Przemarsz w asyście Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubartowie do Kościoła Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Msza święta w intencji ojczyzny poprzedzona częścią artystyczną w wykonaniu uczniów z II LO, wyjście pochodu do Klasztoru Ojców Kapucynów, Apel Pamięci oraz złożenie wieńców przez delegacje pod tablicą Marszałka Józefa Piłsudskiego – tak wyglądały w naszym mieście obchody 105 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uroczystości 11 listopada rozpoczęły się od Mszy św. w Kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy, którą odprawił ks. Andrzej Juźko. Następnie przedstawiciele samorządów, szkół, organizacji, harcerze, radni i mieszkańcy Lubartowa przeszli do Klasztoru Ojców Kapucynów. W Apelu Pamięci Rafał Wrotkowski, dyrektor II LO wspominał pola bitew z powstania listopadowego i styczniowego.

Wieńce pod tablicą ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego złożyła delegacja władz samorządowych – starosta Tomasz Marzęda, burmistrz Krzysztof Paśnik, wójt Krzysztof Kopyść oraz między innymi delegacje placówek oświatowych, stowarzyszeń, partii politycznych, związku zawodowego „Solidarności”, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związku Nauczycielstwa Polskiego, placówek kultury oraz radni i regionaliści. Po uroczystości pochód przeszedł pod Urząd Miasta, gdzie nastąpiło zakończenie części oficjalnej. 

Częścią obchodów będzie też XII Wspólne Śpiewanie Pieśni Patriotycznych w Lubartowskim Ośrodku Kultury. Wystąpi grupa „Chór-townia” oraz Chór Ziemi Lubartowskiej.

Sylwia Cichoń