„Lubartowskie NasTroje” w Muzeum Ziemi Lubartowskiej

„Lubartowskie NasTroje”  to tytuł świeżo otwartej wystawy w Muzeum Ziemi Lubartowskiej. Do kwietnia można oglądać  prace malarskie Urszuli Czakon, fotografie Radosława Czarneckiego. Dopełnieniem ekspozycji jest poezja Igi Mazurek.

od lewej: Radosław Czarnecki, Iga Mazurek, Urszula Czakon

Wystawa ma wspólny mianownik – a jest nim miasto Lubartów, z którym artyści są bardzo związani.Ich twórczość -jak mówią jest odskocznią od dnia codziennego.
Cała trójka to moi uczniowie. Postanowiłam pokazać ich talenty.Mam nadzieję że ich fotografie, obrazy, teksty okraszone barwą, zapachem, może smakiem staną się kanwą dla naszych przeżyć i doznań – mówiła podczas wystawy jej pomysłodawczyni dyrektor Ewa Sędzimierz.

Urszula Czakon malarstwo pokochała już w szkole podstawowej w głównej mierze dzięki nauczycielowi plastyki – Zenonowi Leszczyńskiemu. Jest logopedą, tworzyła w Fundacji „Szpilka”. Jak przyznaje, malarstwo to jej osobista terapia. Na wystawie zobaczymy akwarele, grafiki artystki.

Iga Mazurek jest nauczycielką i pedagogiem. Interesuje się teatrem i szeroko pojętym słowem pisanym, mówionym i śpiewanym.Tworzy nie tylko poezję, ale też teksty do przedstawień teatralnych.
Radosław Czarnecki fotografuje już od czasów liceum, kiedy uwieczniał  szkolne uroczystości. Obecnie tworzy serwis internetowy „Lubartów 24”. Wykonał już setki zdjęć Lubartowa podczas różnego rodzaju wydarzeń, ale też i samotnych wędrówek z aparatem. Fotografowanie przyrody – jak przyznaje – to odpoczynek od zwykłych, powtarzalnych zajęć.
(kw)