Nasz głos w sprawie Oświadczenia grupy radnych.

Nagroda im. Grzegorza Palki zwana ?Samorządowym Oskarem? przyznawana jest przez Ligę Krajową co roku osobom, które wyróżniły się w działalności samorządowej w wymiarze ogólnokrajowym i lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym. Wyboru kandydatów do tego prestiżowego wyróżnienia samorządowego dokonuje Kapituła złożona z członków Zarządu Ligi. W skład Kapituły wchodzą m.in. Pani Jadwiga Palka, wdowa po Prezydencie Łodzi, Grzegorzu Palce, Jan Kropiwnicki ? Prezydent Łodzi, Tadeusz Wrona ? Prezydent Częstochowy oraz dotychczasowi laureaci Nagrody. Wśród nagrodzonych byli m.in. Lech Kaczyński ? za osiągnięcia w czasie pełnienia funkcji Prezydenta Warszawy, Premier Jerzy Buzek, prof. Jerzy Regulski, prof. Michał Kulesza, prof. Irena Lipowicz i wielu innych.
Grupa radnych, ogłaszających swój sprzeciw i zdziwienie wobec faktu przyznania nagrody Jerzemu Zwolińskiemu Burmistrzowi Lubartowa, poddając w wątpliwość uczciwość członków Kapituły, podejrzewając te wielkie autorytety samorządowe o jakąś ?układowość?, w rzeczywistości kwestionuje zdolność Kapituły do rzetelnej oceny działalności osób przedstawionych do Nagrody. Radni ci tym samym dają świadectwo swojej zawiści i małostkowości. Nie potrafiąc obiektywnie spojrzeć na działalność Burmistrza, nie są w stanie uznać, że przyszłość Lubartowa to poszukiwanie możliwości i dróg jego rozwoju. To dobre pomysły a nie wieczne utyskiwanie, bezsilność, frustracja, urażone ambicje i ciągłe mącenie w głowach mieszkańcom Miasta.
Nie miejsce tu na wyliczanie osiągnięć Burmistrza i Rady. Nie oceniamy ich. Za dwa lata to wyborcy podsumują działalność i Burmistrza i tych, co ten żenujący list napisali. Bo ten list to wstyd dla Lubartowa, to wstyd wobec całej Polski.

Radni Miasta Lubartów:
Tomasz Adamczyk
Krystyna Bajda
Robert Błaszczak
Ryszard Borowicz
Ewa Grabek
Waldemar Kula
Tadeusz Walkiewicz
Jacek Zalewski
Andrzej Zdunek
Andrzej Zieliński
Piotr Zięba