Nauczyciele awansowali

Co roku nauczyciele lubartowskich placówek oświatowych podwyższają swoje kwalifikacje. Dowodem tego są kolejne mianowania, jakie 31 sierpnia wręczył pedagogom burmistrz Janusz Bodziacki.
Akty Nadania Stopnia Awansu Zawodowego Nauczyciela otrzymali: Anna Łyszcz – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie; Anna Guz – nauczyciel  psycholog w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie; Agnieszka Ćmiel i Sylwia Nużyńska – Klej –  nauczycielki wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Lubartowie; Ewa Kucharczyk – nauczyciel oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lubartowie; Elżbieta Paździor – nauczyciel języka angielskiego Gimnazjum Nr 2 w Lubartowie; Rafał Wrotkowski – nauczyciel języka polskiego w II Liceum Ogólnokształcącym w Lubartowie oraz ks. Mariusz Karczmarczyk –  nauczyciel religii w II Liceum Ogólnokształcącym w Lubartowie. SN