Nauczyciele z awansami zawodowymi

Nauczyciele lubartowskich placówek miejskich otrzymali awanse na wyższe stopnie zawodowe. Wręczyli je 4 sierpnia burmistrz Krzysztof Paśnik i jego zastępca Tadeusz Małyska.

Awanse otrzymały: Agnieszka Woźniak i Magdalena Cieślik z Przedszkola Miejskiego nr 4 w Lubartowie oraz Anna Niedziela- Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubartowie.   Podczas spotkania ogłoszono również powierzenie stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 5 w Lubartowie  na okres pięciu lat pani Urszuli Szwed-Jednous.

UM Lubartów