Nauczycielka historii z Lubartowa uhonorowana Medalem „Pro Patria”

Pani Dorota Bułgajewska- Muzyka nauczycielka historii w jednej ze szkół średnich w Lubartowie została uhonorowana odznaczeniem Medal „Pro Patria” przez Jana Józefa Kasprzyka Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Medal przyznawany jest od 1 września 2011r. osobom i instytucjom „za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”. Na rewersie medalu obok napisu „Pro Patria” i dat „1768-1989” znajduje się gałązka liści dębowych i wawrzyn symbolizujący odwagę, zaszczyt i chwałę. Medal przyznano na wniosek Podchorążych byłej Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej w Warszawie zrzeszonych w Lubelskim Stowarzyszeniu Represjonowanych w Stanie Wojennym. Uroczystego wręczenia odznaczenia dokonał wojewoda lubelski Przemysław Czarnek w dniu 1 marca 2018r. podczas wojewódzkich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie.

Podchorążowie byłej WOSP

Lubelskie Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym