Nauczycielka z „Trójki” nominowana do Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”

Katechizuję od dwudziestu jeden lat i staram się uczyć moich uczniów miłości do Boga i drugiego człowieka oraz ukazywać, że życie jest cudem, że Oni – moi uczniowie – są cudem. Wyjątkowym cudem dla mnie i mogą być nim dla ludzi, których spotykają na swojej drodze.”

Tak rozpoczęła swoją opowieść Aneta Głębocka-Wysok nauczycielka religii i koordynatorka Szkolnego Klubu Wolontariusza w Szkole Podstawowej nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie podczas uroczystej Gali wręczenia nagrody i wyróżnień w Teatrze Muzycznym w Poznaniu. Uroczystość odbyła się 5 listopada 2022 roku, w której uczestniczyła wspólnie z Małgorzatą Burzyńską – dyrektor szkoły.

Nagroda im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” jest przyznawana od 2006 roku. To wyróżnienie dla nauczycieli, którzy uczą i inspirują do działania w duchu dialogu, otwartości i poszanowania innych. Nagrodzeni pedagodzy odgrywają istotną rolę w szkole oraz społeczności lokalnej, wdrażając w życie wartości bliskie Irenie Sendlerowej. Tym samym przyczyniają się do pielęgnowania różnorodności i tolerancji w środowiskach szkolnych w całej Polsce.

Za swój największy sukces uważam to, że dzięki ogromnemu sercu i zaangażowaniu moich uczniów oraz innych nauczycieli udało nam się nadać sens i usprawnić życie chłopca, który uległ wypadkowi. To dodało mi skrzydeł do działania i zmotywowało do dalszej walki w naprawianiu świata. relacjonuje w dalszej części opowieści pani Aneta Głębocka-Wysok i wskazuje, jak to wydarzenie skłoniło ją do zajęcia się Obchodami Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Lubelszczyźnie. W związku z tym nawiązała współpracę z Pracownią Studiów nad Holokaustem Żydów Polskich i Europejskich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, którego kierownikiem jest prof. Sabina Bober. W szkole pani Aneta jest koordynatorem tej uroczystości. Opracowuje scenariusze, zaprasza gości, wyszukuje potomków Sprawiedliwych wśród Narodów Świata i organizuje kilkugodzinną uroczystość z udziałem władz samorządowych, Księdza Proboszcza parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Parafii w Lubartowie, Kierownika Pracowni KUL, zaproszonych gości, nauczycieli, rodziców i uczniów klas ósmych. Uroczystości towarzyszą: wystawy, prezentacje, konkursy, krótka część artystyczna, w organizację których włączają się inni nauczyciele.

Kiedy wraz z Panią Profesor Sabiną Bober rozpoczynałam współpracę nad tym projektem, moim celem było ukazanie rzetelnej prawdy o historii Holokaustu w naszym mieście. Dlaczego? Wielokrotnie jako nauczyciel religii spotykałam się z pytaniami od moich uczniów o plac przy naszej szkole (cmentarz żydowski Kirkut), który wtedy był zaniedbany i był raczej miejscem niezbyt bezpiecznym.” – kontynuuje pani Aneta. ”I od tej pory przyświecał mi jeszcze jeden cel, aby nauczyć moich uczniów szacunku do życia, drugiego człowieka i siebie samego, a przede wszystkim wzbudzić w nich potrzebę obrony życia, aby już nigdy nie spotkał nikogo okrutny los ludobójstwa.” Aby pogłębić tematykę Holokaustu uczniowie wyjeżdżali do niemieckiego obozu na Majdanku. Z jej inicjatywy, dzięki TVP3 Lublin, uczniowie mieli możliwość uczestniczyć w nagraniu dwóch reportaży. Pierwszy z nich Reportaż z każdej strony. Miejsca. Zagłada. Pamięć dotyczył upamiętnienia 80. rocznicy akcji Reinhardt na Lubelszczyźnie. Kolejny ukazał się pod tytułem Szlakiem Lubelskich Sztetli. Lubartów. Aby pogłębić tematykę organizowała konkursy tematyczne Lubartów miastem dwóch religii czy wojewódzki konkurs pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego Kartka z pamiętnika ocalałego/ocalałej z Zagłady.

Pani Aneta Głębocka-Wysok nawiązała współpracę z Lubartowskim Ośrodkiem Kultury i władzami miasta Lubartów, czego wyrazem było wspólne dzieło, jakim była uroczystość 80. rocznicy akcji Reinhardt w Lubartowie w dniu 11 października 2022 roku, podczas której nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu pod patronatem Marszałka. Fundatorem nagród był Burmistrz Miasta Lubartów – Krzysztof Paśnik. Wolontariusze mieli możliwość spotkania się z potomkami Ocalałych z Zagłady żydowskich mieszkańców Lubartowa oraz przeżycia wspólnego koncertu poświęconego pamięci tamtym wydarzeniom.

Nominacja ta jest wielkim wyróżnieniem nie tylko dla pani Anety Głebockiej-Wysok i prowadzonego przez nią wolontariatu, ale i całej społeczności Szkoły Podstawowej nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie, jak i miasta Lubartów.

Więcej informacji na stronie internetowej szkoły: www.sp3lubartow.pvv.pl

Małgorzata Burzyńska