Naukowcy uczniom, czyli wykłady WAT dla II LO

Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. P. Firleja w Lubartowie 9 marca brali udział w wykładach prowadzonych w siedzibie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

W listopadzie 2017 r. w Warszawie zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego a Gminą Miasto Lubartów oraz II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie. Od tego czasu wzajemne kontakty między instytucjami zwiększyły się w zakresie wspierania przedsięwzięć służących popularyzacji nauki, prowadzenia pokazowych zajęć dydaktycznych oraz promowania WAT i jej oferty dydaktycznej wśród uczniów II LO oraz w środowisku lokalnym.

Owocem współpracy był wyjazd 50 uczniów z klas: IIa, IIe, IIIa, IIIb i IIIe, pod opieką nauczycieli matematyki i fizyki, na WAT. Młodzież II LO wysłuchała dwóch półtoragodzinnych wykładów wygłoszonych przez pracowników naukowych Akademii:

– na Wydziale Elektroniki – „Wszechobecny świat mikrofal”,

– na Wydziale Nowych Technologii i Chemii – „ Materiał wybuchowy ratuje życie i zdrowie”.

Wykłady prowadzone były w bardzo przejrzysty i ciekawy sposób, młodzież wysłuchała ich z zainteresowaniem, zdobywając tym samym wiedzę przydatną nie tylko w dalszej edukacji, ale też w codziennym życiu. W trakcie wykładów uczniowie chętnie rozmawiali z wykładowcami, uzyskując odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Dodatkową atrakcją dla licealistów była wizyta w bunkrach, w których dochodzi do kontrolowanych wybuchów w celach naukowych.

II LO