Nawet 53 tysiące złotych dla mieszkańca Lubartowa na walkę ze smogiem

Ponad 100 miliardów przeznaczył rząd na program pod nazwą „Czyste powietrze”, który ma na celu walkę ze smogiem. Z finansowania zarówno termomodernizacji, jak i wymiany źródeł ciepła będą mogli skorzystać mieszkańcy Lubartowa.

Na temat programu „Czyste powietrze” rozmawiamy z Burmistrzem Miasta Lubartów Januszem Bodziackim

Na czym polega program „Czyste powietrze”?

Głównym celem tego programu jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z domów jednorodzinnych już istniejących oraz uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. W przypadku już istniejących domów jednorodzinnych program przewiduje głównie finansowanie wymiany źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem na węzły cieplne, kotły na paliwo stałe (węgiel lub biomasa), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne bądź pompy ciepła. Dodatkowo, aby poprawić efektywność energetyczną budynków, przewidziane jest dofinansowanie na termoizolację budynków jednorodzinnych.

Zakres przedsięwzięcia może również obejmować docieplenie budynków i zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, tj. kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych. Natomiast w przypadku osób, które dopiero budują domy, będzie to  dofinansowanie zakupu i montażu węzłów cieplnych, kotłów na paliwo stałe, systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów gazowych kondensacyjnych czy pomp ciepła.

W ubiegły czwartek wspólnie z Ministrem Środowiska uczestniczył Pan w inauguracji na Lubelszczyźnie programu „Czyste powietrze”. Czy ten program jest potrzebny w Lubartowie naszym mieszkańcom?

Program jest bardzo potrzebny. W Lubartowie w ostatnich kilku latach podejmowaliśmy wspólnie z mieszkańcami działania, które spowodowały, iż na dachach pojawiło się ponad tysiąc instalacji solarnych do ogrzewania wody użytkowej. Kończymy instalacje fotowoltaiczne oraz udzieliliśmy dotacji do wymiany około150 pieców. Łącznie Lubartowianie uzyskali wsparcie w kwocie około 13 milionów złotych. Jednak inni nadal zmagają się z kosztami ogrzewania domów i z bardzo ważnym problemem, jakim jest zanieczyszczenie powietrza, czyli ze smogiem.

Kto może skorzystać z programu?

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Przewiduje dofinansowanie m.in. na: wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, docieplenie przegród budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej). Jak również montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym. Na realizację programu „Czyste powietrze” rząd przeznacza 103 mld złotych do wykorzystania do 2029 roku. W ramach programu można otrzymać dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia w formie dotacji lub dotacji oraz pożyczki lub wyłącznie pożyczki.

W jaki sposób będzie można uzyskać to dofinansowanie?

Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Realizacja programu „Czyste powietrze” obejmuje lata 2018-2029, przy czym podpisywanie umów będzie możliwe do końca 2028 roku.

A na jaką wysokość dotacji mogą liczyć zainteresowani udziałem w programie?

Wysokość przyznanej dotacji będzie zależała od dochodu przypadającego na jedną osobę w gospodarstwie domowym. Można liczyć na pokrycie od ok. 30 do 90 procent kosztów kwalifikowanych inwestycji, których minimalna wartość wynosi 7 tys. zł. Na 90 procent finansowania mogą liczyć gospodarstwa o najniższych dochodach osiąganych na jednego członka rodziny, tj. do 600 złotych miesięcznie. Natomiast przy dochodach powyżej 1600 złotych/osobę dotacja wyniesie 30 procent. Pozostały koszt inwestycji będzie można sfinansować w ramach pożyczki bądź ze środków własnych. Osoby, które skorzystają z pożyczki, mogą liczyć na preferencyjne warunki. Udzielane będą na okres do 15 lat. Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” wynoszą 53 tysiące złotych.

Jak wygląda nabór wniosków do programu?

Nabór wniosków w programie „Czyste powietrze” rozpocznie się po przeprowadzeniu szkoleń. Prowadzony będzie w trybie ciągłym, czyli wnioski będą oceniane na bieżąco przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Minister środowiska zapowiedział, że nabór wniosków może ruszyć w drugiej połowie września. Terminy ich składania i rozpatrywania oraz sposób wypełniania (elektronicznie lub papierowo), będą zamieszczone na stronach internetowych WFOŚiGW. Podpisywanie umów ma trwać do 31 grudnia 2027 roku. Okres realizacji przedsięwzięcia jest do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30 czerwca 2029 roku. Jest to termin zakończenia wszystkich prac objętych umową. Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowywanie. Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, data zakończenia realizacji będzie potwierdzona w protokole.

Rozmawiała: Sylwia Nowokuńska