Nazwiska radnych na tablicy – prima aprilis

Żart redakcyjny, co prawda nie tak odrealniony, ale jednak żart, czas zdemaskować. Informujemy, że poniższe zdarzenie nie miało miejsca. PRIMA APRILIS!

Lubartowska grupa inicjatywna złożyła w urzędzie miasta wniosek dotyczący pełnej rejestracji tego, jak głosują nasi radni. Na sali obrad ma pojawić się tablica multimedialna pokazująca imiennie kto głosuje „za” i „przeciw” oraz kto wstrzymał się od głosu. Zdarza się, że obecna na sali publiczność nie widzi dokładnie kto uniósł rękę, a kto nie. Kamery obecnych na sali mediów nie zawsze też uchwycą moment głosowania radnych.

Gdyby radnym pomysł się spodobał, zainteresowani mieszkańcy Lubartowa będą mogli liczyć na jeszcze większą przejrzystość obrad. Techniczne rozwiązanie tego systemu głosowania jest na razie owiane tajemnicą. Pomysłodawcy nie zdradzają, jak miałoby wyglądać urządzenie rejestrujące głosy. My spróbowaliśmy zwizualizować ten pomysł. Ciekawi jesteśmy, jak podoba się on Mieszkańcom i samym Radnym.

telebim