„Nie ma już tych miasteczek…”

Elegijny wiersz Antoniego Słonimskiego przenosi nas w świat szabasowych świec i pieśni dobiegających z drewnianej bożnicy. Świat sztetli – małych miasteczek, których klimat tworzyły elementy kultury polskiej i żydowskiej. I choć sztetlowy krajobraz przestał istnieć, to pozostała po nim pamięć – we wspomnieniach, na starych ilustracjach, fotografiach i w literaturze. Ośrodek „Brama Grodzka” jest tym miejscem, które chroni te nieliczne ślady żydowskiego wkładu w dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny.

I to właśnie tam, 25 listopada br., uczniowie klasy II P z Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia P. K. Sanguszki w Lubartowie pod opieką p. Małgorzaty Sabat i p. Moniki Bordzoł uczestniczyli w drugiej części projektu „Poznajmy się. Śladami lubelskich Żydów”. Projekt jest prowadzony przez Muzeum POLIN we współpracy z Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN”.

Podczas wizyty w Ośrodku młodzież zwiedziła wystawę „Lublin. Pamięć miejsca”, a następnie wzięła udział w kolejnych warsztatach edukacyjnych, które pogłębiły jej wiedzę na temat społeczności żydowskiej żyjącej do czasów II wojny światowej w miastach i miasteczkach Lubelszczyzny.Warsztaty prowadzone przez edukatorów z Ośrodka „Brama Grodzka” zostały oparte na bogatym materiale źródłowym. Przed nami jeszcze jeden, trwający 4 godziny lekcyjne warsztat podsumowujący.

ZS2