Nie zapominamy o naszej historii

Przedstawiciele ZS nr 2 w Lubartowie 26 października uczestniczyli w uroczystości odsłonięcia pomnika upamiętniającego masowy mord na ludności żydowskiej, która odbyła się w Kopaninie.

W lasach w okolicy Kopaniny pod Lubartowem 81 lat temu Niemcy wymordowali 1500 Żydów, pacjentów szpitali lubelskiego getta. W uroczystościach wziął udział naczelny rabin Polski, który powiedział, że nie da się zapomnieć o barbarzyństwie, które miało miejsce w czasach Holokaustu.

ZS2