NIEDZIELA Z LNEM W SKANSENIE

Kołowrotek, warsztat tkacki i narzędzia do obróbki lnu pójdą w ruch! Nie zabraknie pokazów żniw lnianych, bielenia płótna czy kręcenia powrozów – to wszystko dziać się będzie podczas święta lnu, które odbędzie się w lubelskim skansenie już w najbliższą niedzielę.

W niedzielę 29 sierpnia w godz. 12:00-15:00 w Muzeum Wsi Lubelskiej odbędzie się Niedziela z Lnem. Podczas wydarzenia królował będzie len. Zaprezentowane zostaną różnorodne pokazy, które rozpoczną żniwa lniane na poletku dojrzałego lnu przy wiatraku z Zygmuntowa. Nie zabraknie ręcznej obróbki lnu tj. cierlenia, międlenia i czesania włókna na szczotce tkackiej. Przybyli tego dnia do skansenu będą mogli zobaczyć pracę przy kołowrotku, warsztacie tkackim czy warsztacie powroźniczym, na którym pokazany zostanie sposób kręcenia powrozów. Ponadto goście Muzeum dowiedzą się jak przebiegało mierzenie płótna samodziałowego dawnymi miarami długości stosowanymi na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego, a później także w niepodległej Polsce.

Bilety: 20 zł/normalny, 10 zł/ulgowy (ulga przysługuje osobom ustawowo uprawnionym).