Nieodpłatna pomoc prawna

Starostwo Powiatowe w Lubartowie informuje, że od dnia 1 stycznia 2021 r. w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu lubartowskiego funkcjonuje udzielanie porad podczas dyżurów stacjonarnych.

 

Preferowaną formą udzielania porad prawnych pozostają konsultacje telefoniczne pod niżej wskazanymi numerami telefonów.

Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej ze specjalizacją nieodpłatnej mediacji:

1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie
ul. Szaniawskiego 64, 21-100 Lubartów:
godz. 7:30 – 11.30, od poniedziałku do piątku – Adwokaci
godz. 11:30 – 15:30, od poniedziałku do piątku – Radcowie Prawni
tel.: 691 803 378, [email protected]

2) Dom Pomocy Społecznej w Kocku
ul. Kościuszki 1, 21-150 Kock:
godz. 12:30 – 16:30, od środy do piątku – organizacja pozarządowa
tel. 695 479 038; [email protected]

3) Gminna Biblioteka Publiczna w Firleju
ul. Kościelna 4, 21-136 Firlej
godz. 12:30 – 16.30, poniedziałek – organizacja pozarządowa
tel. 695 479 038; [email protected]

4) Urząd Gminy Jeziorzany
ul. Rynek 22, 21-146 Jeziorzany
godz. 12:30 – 16:30, wtorek – organizacja pozarządowa
tel. 695 479 038; [email protected]

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ze specjalizacją nieodpłatnej mediacji:
1) Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim
ul. Unicka 5, 21-110 Ostrów Lubelski
godz. 7:30 – 11:30, od poniedziałku do piątku – organizacja pozarządowa
tel. 695 479 038; [email protected]

Wizyty osobiste w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ze specjalizacją nieodpłatnej mediacji należy wcześniej umówić pod ww. numerami telefonów.

Należy pamiętać o stosowaniu się do reguł bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawnych i rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego:

– ZAKRYWANIU UST I NOSA (obowiązek stosowania masek)

– DEZYNFEKCJI RĄK

– ZACHOWANIU BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI

 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej pomoc prawna przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.