Nieznośne pióro Weroniki

Weronika Demucha, uczennica klasy III C o profilu lingwistycznym w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie, reprezentuje szkołę w XLVII edycji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Weronika swoją przygodę z Olimpiadą rozpoczęła już we wrześniu. Wtedy podjęła pracę badawczą na temat: „Norwid nowoczesny”, w której poddała analizie mało znane teksty prozatorskie poety i zaprezentowała jego twórczość w kontekście nowatorstwa artystycznego wyrażającego się zarówno na płaszczyźnie ideowej jak i formalnej dzieła. Po napisaniu pracy i złożeniu jej w kolegium konkursowym zakwalifikowała się do drugiego etapu zawodów. Odbyły się one 11. lutego w auli Wydziału Humanistycznego UMCS. Uczestnicy mieli za zadanie napisać wypracowanie oraz, po krótkiej przerwie, rozwiązać test językowy. Weronika swoją rozprawę pisała na temat: „Praca – jej różne rodzaje, wartości i funkcje w życiu człowieka, zobrazowane w utworach literackich różnych epok. Omów to zagadnienie na kilku wybranych przykładach, ukazujących różnice w traktowaniu tej sfery działalności ludzi”. 21. lutego zostały ogłoszone wyniki części pisemnej zawodów. Weronika znalazła się w gronie dwudziestu najlepszych uczniów i awansowała do etapu ustnego Olimpiady, który odbędzie się 9. marca w Lublinie. Do konkursu uczennicę przygotowuje p. Rafał Wrotkowski. W świecie zdominowanym przez nauki ścisłe „nieznośna lekkość pióra” Weroniki staje się umiejętnością szczególnie cenną i budzi tym większe uznanie. Szczęśliwie humanizm to przecież nie tyle umiejętności, co stan ducha. Uczniowie II LO w Lubartowie doskonale to wiedzą i w pełni mogą rozwijać wszystkie swoje pasje i uzdolnienia. Weronka, gratulujemy sukcesu i czekamy na więcej! Na pewno nie powiedziałaś jeszcze ostatniego słowa!

II LO