NOWA TRASA ROWEROWA I TRASY NORDIC WALKING

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” wykonało oznakowania wraz z tablicami informacyjnymi szlaków nordic walking (około 29 kilometrów) na terenie gmin: Abramów, Jeziorzany i Michów. Po jednej pętli na terenie każdej z gmin.

Akcja odbyła się w ramach kolejnego projektu pod nazwą: „Turystyka rowerowa – rozwój i promocja regionu w oparciu o lokalne zasoby” . Wykonano również oznakowania szlaku rowerowego (około 47 kilometrów) przebiegającego przez teren gmin: Abramów, Jeziorzany, Michów i częściowo gmin Kock i Firlej, która będzie miała połączenie z istniejącą już trasą rowerową Lokalnej Grupy Działania funkcjonującej na terenie gmin partnerskich LGD od 2012 roku.

Dokładny przebieg wszystkich tras można znaleźć na zamieszczonej na stronie internetowej LGD mapie pod adresem: http://lgd.lgdlubartow.org.pl/mapa/ .

Materiał: LGD