Nowe dowody osobiste

Już od poniedziałku 8 listopada mieszkańcy Lubartowa będą mogli składać wnioski o nowe dowody osobiste zabezpieczone drugą cechą biometryczną. Złożenie wniosku będzie wymagało osobistego stawiennictwa w urzędzie, ponieważ nowy wzór będzie zawierał odciski palców oraz podpis posiadacza dowodu.

Jednocześnie ulegną zmianie wnioski o wydanie dowodu osobistego. W związku z powyższym, Urząd Miasta Lubartów informuje, że przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego na obecnie obowiązujących zasadach będzie możliwe jedynie do 5 listopada 2021 r. do godz. 11:00.

Wnioski dostarczone do urzędu 5 listopada 2021 r. po godz. 11:00 nie będą mogły być zrealizowane z przyczyn technicznych, co spowoduje konieczność ponownego złożenia wniosku według nowych zasad.

Od 8 listopada 2021 r. będą przyjmowane tylko wnioski o wydanie dowodu osobistego według nowego wzoru. Nowy formularz wniosku dostępny będzie na stronie BIP urzędu, w siedzibie urzędu oraz na stornie obywatel.gov.pl.

Więcej informacji pod nr tel. 81 854 46 27.

W związku z wprowadzeniem nowego wzoru dowodu osobistego nie będzie konieczności wymiany wydanych dotychczas dokumentów, gdyż zachowują one ważność do terminów w nich wskazanych.