Nowe władze Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego

Ewa Sędzimierz została nowym prezesem LTR. Poprzednia prezes Maria Kozioł zarządzała Towarzystwem od 1992 roku.


Walne Zgromadzenie Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego obradowało 17 lipca. Spotkanie rozpoczęło się podsumowaniem 65 – letniej działalności towarzystwa.
Uhonorowano wielu zasłużonych członków i sympatyków LTR. Podziękowania za wieloletnią współpracę odebrał między innymi burmistrz Paśnik.
Wybrano też nowe władze Towarzystwa.

W skład zarządu LTR weszli: Grzegorz Szyszko, Małgorzata Smolarz, Michał Filipowicz, Urszula Janczara, Ewa Sędzimierz, Zofia Zdunek, Zbigniew Zarzycki, Agnieszka Sachar, Janusz Bodziacki, Grażyna Antoniuk, Marcin Bronisz, Ludmiła Romaneczko, Barbara Kurant, Monika Sulowska, Izabella Dybała.

Wybrano komisję rewizyjną: Joanna Nakonieczna, Stanisław Krzemiński, Maria Wójcicka.

Nową prezes LTR została Ewa Sędzimierz, dyrektor Muzeum Ziemi Lubartowskiej. Decyzja ta została podjęta jednogłośnie.

Przypomnijmy, że poprzednia prezes Maria Kozioł zarządzała LTR od 1992 roku. Na kolejną kadencję nie kandydowała. Była prezes została członkiem honorowym LTR (osoba szczególnie zasłużona dla Towarzystwa). Za swoje dokonania została odznaczona Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
(kw)

fot. KW

fot. Katarzyna Lenarciak