Nowe władze powiatu wybrane

Podczas wczorajszej (22listopada) pierwszej sesji Rady Powiatu zdecydowano o składzie  Zarządu Powiatu, wybrano także przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady.

W wyniku głosowania tajnego Przewodniczącym Rady Powiatu został Tomasz Marzęda (14 głosów za, 7 głosów wstrzymujących się). Na wiceprzewodniczącego wybrano Jana Sławeckiego i Jerzego Zwolińskiego ( w obu przypadkach 14 głosów za, 7 głosów wstrzymujących się).

Nowym starostą została radna Ewa Zybała, a wicestarostą wskazany przez nią Lucjan Mileszczyk.  Na członków zarządu wybrano Radosława Guza, Jana Zaworskiego oraz Antoniego Bielskiego.

Zgodnie z zawartą umową koalicyjną, radni startujący z komitetu wyborczego  PiS, mimo zdobytej większości będą rządzić wraz radnymi z komitetu Platformy Nowoczesnej Koalicji Obywatelskiej. Ta nietypowa koalicja oponentów politycznych na szczeblu centralnym odbiła się echem w ogólnopolskich mediach.

Moim zdaniem na poziomie województwa powinny się kończyć wpływy partii –  mówił w wolnych wnioskach radny Jerzy Zwoliński.

Głos podczas sesji zabrał ustępujący starosta Fryderyk Puła –  Jest przygotowany bardzo realistyczny możliwy do zrealizowania budżet na rok 2019. Będziemy pilnie przyglądali się co koalicja będzie robiła. Wszystkie dobre pomysły będą przez nas popierane, tym bardziej że przez długi czas będzie to kontynuacja naszych działań.