Nowe władze Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku 10 maja zwołał walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w sali konferencyjnej UM w Lubartowie. Prowadząca Halina Wolińska zaproponowała Walentego Kułagę do przeprowadzenia wyborów. Jednogłośnie poparto kandydata, który poprowadził dalsze obrady. Z 54 osób uprawnionych do głosowania obecnych było 26 osób.

Obecny na zgromadzeniu Burmistrz Miasta Lubartów Janusz Bodziacki zabrał głos po odczytaniu porządku obrad. – Cieszę się, że uniwersytet funkcjonuje. Dobrze, że jesteście, nie poddawajcie się. Życzę dobrych i owocnych obrad.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności zarządu przedstawiła Halina Wolińska, a finansowe – Wioletta Pasek. Udzielono absolutorium i przyjęto sprawozdania.

Skład dotychczasowego zarządu nie kandydował ponownie. Przed przerwą Adam Banucha – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, w której swoją siedzibę ma UTW, zabrał głos, by zachęcić przyszłych kandydatów. Zadeklarował pomoc i współpracę. Do zarządu wybrano osoby: Ryszard Trybalski (prezes zarządu) Elżbieta Banasiewicz (wiceprezes), Teodozja Garbacz (sekretarz), Teresa Anyszek (skarbnik) i Przemysław Kural (członek zarządu).

Radek Ozonek