Nowe władze ZKGZL

27 grudnia podczas zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej wybrano władze zgromadzenia oraz zarządu, zdecydowano też o składzie komisji rewizyjnej.
Przewodniczącym zgromadzenia został Wojciech Osiecki, reprezentujący miasto Lubartów. Zastępować go będzie Michał Dejko, przedstawiciel gminy Lubartów. Przewodniczącym zarządu ZKGZL został burmistrz Krzysztof Paśnik, a jego zastępcami burmistrz Ostrowa Lubelskiego Józef Gruszczyk oraz zastępca wójta gminy Lubartów Dariusz Trąbka.
Na nowych członków zarządu wybrano wójta gminy Ostrówek Tomasza Piecaka i wójta gminy Serniki Pawła Woźniaka.
W skład komisji rewizyjnej weszli: Jacek Tomasiak, zastępca burmistrza Lubartowa Jakub Wróblewski i wójt gminy Lubartów Krzysztof Kopyść. Pierwsze spotkanie zgromadzenia Związku w nowym składzie odbędzie się 3 stycznia.