Nowi przedstawiciele Miasta w Zgromadzeniu ZKGZL

Radni wybrali nowych przedstawicieli Miasta w Zgromadzeniu ZKGZL na ostatniej (29 października) sesji Rady Miasta. Lubartów. To efekt odwołania z tej funkcji radnego Jacka Tomasiaka i Wojciecha Osieckiego.

Za odwołaniem Wojciecha Osieckiego z funkcji przedstawiciela miasta w Związku głosowało 19 radnych. Tyle samo osób było za odwołaniem Jacka Tomasiaka.

Zdaniem Marka Polichańczuka, jednego z inicjatorów uchwały – powodem ich odwołania było odmienne stanowisko w kwestii pozostania miasta w ZKGZL.
Należy dać szansę innym negocjować pozycję miasta w Związku. Ich plan był dobry, ale wykonanie złe – mówił radny Jacek Tchórz.
Według Grzegorza Gregorowicza, przewodniczącego RM na odwołanie Wojciecha Osieckiego znaczący wpływ miała jego rezygnacja z mandatu radnego (pisemną rezygnację złożył 11 października). – Skoro złożył mandat, miałby większy problem, by wyrazić nasze stanowisko – mówił.

Na sesji zgłoszono 3 kandydatów na nowych przedstawicieli Miasta w zgromadzeniu ZKGZL Radny Grzegorz Siwek otrzymał 8 głosów, Piotr Kusyk 10 głosów, a Marek Polichańczuk -13.
Nowymi delegatami miasta zostali Piotr Kusyk i Marek Polichańczuk.

(kw)