Nowy dyrektor ZS nr 2 w Lubartowie

W chwili obecnej kończy się kadencja dyrektor Anny Wójtowicz. Od nowego roku szkolnego jej stanowisko zostaje powierzone dotychczasowemu zastępcy. Jak czytamy w uchwale Zarządu Powiatu Lubartowskiego – Powierza Zbigniewowi Sajdzie – wicedyrektorowi w Zespole Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie pełnienie obowiązków dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie na okres od dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. 

Zbigniew Sajda w placówce na Chopina pracuje od 1991 roku. Wicedyrektorem był od 2008 roku.

SC