Nowy komendant

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie ma nowego szefa. Lubelskiego Komendant Wojewódzkiego PSP w Lublinie brygadier Tadeusz Dołgań powołał na to stanowisko starszego kapitana Gustawa Włodarczyka.

 Uroczyste przekazanie obowiązków oraz wręczenie aktów powołania Komendantowi i jego zastępcy odbyło się w Komendzie Powiatowej PSP w Lubartowie w obecności Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Starosty Lubartowskiego, Kapelana lubartowskich strażaków, Komendanta Powiatowego Policji, kierowników służb zespolonych,  burmistrzów i wójtów z terenu powiatu lubartowskiego.  Nowy komendant otrzymując akt nominacji deklarował chęć rozwijania jednostki i jej doposażenia tak, aby jak najlepiej mogła służyć mieszkańcom powiatu. Kapitan Włodarczyk zapowiada realizację programu szkoleń lubartowskich strażaków. Jako istotny cel swojej pracy zapowiada intensywne starania o nową siedzibę. Nowym zastępcą Komendanta Powiatowego PSP w Lubartowie jest od dziś starszy kapitan Grzegorz Szyszko. Komendant Powiatowy PSP w Lubartowie – st. kpt. Gustaw Włodarczyk ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki na Politechnice Lubelskiej. Służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął w marcu 1989 r. w Komendzie Rejonowej PSP w Łęcznej. Przed powołaniem na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Lubartowie pełnił służbę na stanowisku Z-cy Komendanta Powiatowego PSP w tej jednostce.  Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Lubartowie – st. kpt. Grzegorz Szyszko ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki na Politechnice Lubelskiej. St kpt. Grzegorz Szyszko służbę rozpoczął w maju 1997 r. w Komendzie Rejonowej PSP w Lubartowie. Przed powołaniem na stanowisko Z-cy Komendanta Powiatowego PSP w Lubartowie pełnił służbę na stanowisku Z-cy Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej.