NOWY KOMENDANT


Jak informuje p.o. Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie st. kpt. Grzegorz Szyszko – nowym Komendantem Powiatowym PSP w Lubartowie został  st. kpt. Gustaw Włodarczyk (dotychczasowy zastępca komendanta).

1 października na spotkaniu z załogą KP PSP Lubartów w obecności Starosty Lubartowskiego Mariana Starownika oraz Kapelana Strażaków ks. Stanisława Rząsy, Lubelski Komendant Wojewódzki PSP bryg. Tadeusz Dołgań wręczył decyzję w sprawie powierzenia mu pełnienia obowiązków komendanta. Poprzedni Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie st. kpt. Jerzy Lato został  odwołany ze stanowiska z dniem 30 września, decyzją Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej  w Lublinie.     Red.