Nowy naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej

Nowym naczelnikiem Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej został wybrany Artur Kuśmierzak zamieszkały w Lubartowie. Od 19 sierpnia został zatrudniony w Urzędzie Miasta Lubartów na podstawie umowy o pracę. 

Pan Artur Kuśmierzak spełnił wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się też najlepszą znajomością zagadnień z zakresu funkcjonowania samorządu, procedur administracyjnych oraz najlepszą wiedzą merytoryczną pozwalającą na sprawną realizację zadań na wskazanym stanowisku.

Pan Artur Kuśmierzak ukończył studia magisterskie na kierunku ekonomia jak również studia doktoranckie na wydziale zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W ostatnich latach związany był z branżą turystyczną, gdzie kierował działem marketingu i sprzedaży. Był odpowiedzialny m.in. za tworzenie oraz promocję oferty przewozowej i tworzenie produktu turystycznego. Koordynował działania promocyjne kont firmowych w mediach społecznościowych oraz innych serwisach. Pan Artur Kuśmierzak posiada też doświadczenie zawodowe z zakresu prowadzenia licznych kampanii remarketingowych oraz budowania długofalowych relacji biznesowych. Podczas kilkunastu lat pracy nawiązał wiele kontaktów z osobami odpowiedzialnymi za promocję miast oraz regionów turystycznych w całej Europie. Dodatkowe doświadczenie zdobył też w trakcie licznych wyjazdów studyjnych oraz warsztatów. Objęcie stanowiska Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej jest dużym wzmocnieniem merytorycznym dla promocji miasta Lubartów.

Materiał: UM Lubartów