Nowy przetarg na budowę placu zabaw przy Szaniawskiego

Urząd Miasta Lubartów ogłosił przetarg na budowę placu zabaw przy ul. Szaniawskiego. Termin składania ofert upływa 6 września. Wykonawca będzie miał 45 dni na zrealizowanie inwestycji od daty podpisania umowy.

Projekt zakłada budowę placu zabaw na działce miejskiej na osiedlu Szaniawskiego, położonej blisko obecnej siedziby PMDK. Miejsce zabaw będzie miało bezpieczną nawierzchnię na której znajdzie się siedem urządzeń do zabawy, ławki i chodnik z kostki brukowej. Plac zabaw będzie ogrodzony, pojawią się też nowe drzewa i krzewy.

Inwestycja ta została wybrana przez mieszkańców w 2018 roku w ramach budżetu obywatelskiego. Jej koszt to około 180 tys. zł.

To kolejny przetarg na budowę placu. Od poprzedniej umowy Urząd Miasta odstąpił z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Firma, która wygrała postępowanie nie wywiązała się z umowy. W związku z tym Urząd Miasta Lubartów UM zamierza dochodzić swoich praw zgodnie z zapisami zawartymi w umowie, tj. naliczenie kar finansowych.

Materiał: UM Lubartów