Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy OSP Brzeziny

Zakup nowego pojazdu sfinansowany został ze środków Gminy Lubartów oraz dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu partnerskiego „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1. (Bezpieczeństwo ekologiczne). W ramach tego projektu zaplanowano zakup 43 specjalistycznych pojazdów, w tym 39 średnich i 4 ciężkich, wspólnie z czterdziestoma dwoma gminami oraz liderem, tj. Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Lubelskiego.

Nowy samochód strażaków z Brzezin wyposażony jest między innymi w zbiornik na wodę o pojemności 3000 l, 300 l zbiornik na środek pianotwórczy, dwuzakresową autopompę o wydajności 2960 l/min przy ciśnieniu 8 bar i 470 l/min przy ciśnieniu 40 bar, działko wodno- pianowe o wydajności 1600 l/min, wodno-pianową linię szybkiego natarcia o długości 60 m, 4 zraszacze, maszt oświetleniowy pneumatyczny z lampami typu LED, sprzęt radiowy, kamerę cofania, wyciągarkę elektryczną. Część urządzeń posiada możliwość automatycznego sterowania pilotem przewodowym lub zdalnie.

Zabudowa pojazdu wykonana jest z kompozytu i stali nierdzewnej, a oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne samochodu wykonane jest w technologii LED. Specjalistyczny pojazd posiada kabinę przeznaczoną dla 6 strażaków w układzie 1+1+4 i wyposażony jest w niezależne ogrzewanie kabiny i przedziału autopompy. Dużo miejsca na półkach w skrytkach umożliwiło wyposażenie w różnorodny sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych, a 280KM silnik oraz uterenowiony napęd 4×4 pozwoli szybko dotrzeć do zdarzenia, także w trudno dostępne miejsca. Nowy samochód z pewnością przyczyni się do jeszcze lepszego zabezpieczenia terenu gminy i powiatu oraz umożliwi bardzo dobrze wyszkolonym strażakom z Brzezin skuteczniejsze prowadzenie działań.

Auto dotarło do Brzezin 15 listopada. Było to duże wydarzenie dla lokalnej społeczności. Strażacy z miejscowej jednostki oraz mieszkańcy zorganizowali spontaniczne powitanie. Nowym pojazdem do Brzezin przyjechali Wójt Gminy Lubartów Krzysztof Kopyść, Prezes OSP Brzeziny Arkadiusz Kożuch oraz jako kierowca strażak Tomasz Woliński. W powitaniu udział brał m.in. mł. bryg. Tomasz Podkański – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie i Katarzyna Brzozowska – Sekretarz Gminy Lubartów.

W niedzielę 19 listopada specjalistyczny samochód został poświęcony. Oficjalna cześć uroczystości rozpoczęła się mszą świętą odprawioną w kaplicy św. Franciszka przez proboszcza ks. Stanisława Rząsę, będącego jednocześnie kapelanem lubartowskich strażaków oraz ks. Tomasza Jarząbka. Oprawę liturgiczną podczas nabożeństwa zapewnili strażacy OSP Brzeziny.

Po okolicznościowych wystąpieniach ks. Stanisław Rząsa dokonał poświęcenia samochodu pożarniczego, a szef lubelskich strażaków-ochotników Marian Starownik przekazał na ręce Prezesa OSP Brzeziny druha Arkadiusza Kożucha list gratulacyjny od Marszałka Województwa Lubelskiego. Następnie strażacy zademonstrowali pojazd mieszkańcom Brzezin i zaproszonym gościom.

W uroczystościach uczestniczyli zaproszeni goście, m.in: Marian Starownik – Prezes ZOW ZOSP w Lublinie, Tadeusz Szyszko – Dyrektor Biura Wykonawczego OW ZOSP w Lublinie, Fryderyk Puła – Starosta Lubartowski, jednocześnie Prezes ZOP ZOSP w Lubartowie, Krzysztof Kopyść – Wójt Gminy Lubartów, Stanisław Borzęcki – Przewodniczący Rady Gminy Lubartów, Paweł Cieślak – przedstawiciel Nadleśnictwa Lubartów, radni Rady Gminy Lubartów, a także strażacy i mieszkańcy Brzezin.

Ig

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC