Nowy sprzęt dla SPZOZ dzięki wsparciu Miasta Lubartów

Cztery pompy infuzyjne i dwa ssaki zabiegowe to nowy sprzęt Oddziału Neurologicznego SPZOZ w Lubartowie.

Urządzenia zostały zakupione dzięki wsparciu finansowemu Miasta Lubartów. Podczas sesji Radni miejscy zdecydowali o przeznaczeniu na ten cel 20 tys zł. Sprzęt został przekazany na ręce pani Alicji Korzeniewskiej, kierownik Oddziału Neurologicznego SPZOZ w Lubartowie.

Pompa ascor ap 14 ma najczęstsze zastosowanie na oddziałach intensywnej terapii, kardiologii, neonatologii, neurologii, oraz tam gdzie przebywają pacjenci objęci specjalistyczną terapią farmakologiczną. Na oddziale Neurologii  dzięki tej pompie będzie przeprowadzana m.in. tromboliza u chorych z udarem mózgu. Jest to w tej chwili najnowocześniejszy sprzęt na rynku. O łatwej obsłudze , ale zarazem rozbudowanym programie jednostek objętościowych i wagowych.

Ssak to urządzenie do odsysania różnego rodzaju płynów pacjenta ciężko chorego jak i podczas zabiegów. Jest to urządzenie stosowane powierzchownie w wielu dziedzinach medycyny. W klinikach, szpitalach, oddziałach ratunkowych i karetkach. Ssak działa poprzez aspiracje (zasysanie). To urządzenie próżniowe, które wciąga płyny wykorzystując różnice ciśnień pomiędzy środowiskiem zewnętrznym a wewnętrznym.

UM Lubartów