Nowy sprzęt dla szpitala

Lubartowski szpital otrzymał  najnowszej generacji sprzęt endoskopowy od Starostwa Powiatowego. W przekazaniu go wzięła udział Ewa Zybała – Starosta LubartowskiSylwia Domagała, dyrektor SPZOZ oraz dr Halina Wróbel-Mazurek – Kierownik Oddziału Chorób Płuc.

Videobronchoskop to urządzenie używane do wykonywania nowoczesnej diagnostyki dróg oddechowych oraz wielu innych czynności medycznych. Dzięki niemu możliwe stało się precyzyjne zaglądanie do oskrzeli pacjentów, a także zapisywanie tych obrazów na nośnikach pamięci, dzięki czemu nawet lekarze nieobecni na badaniu mogą obejrzeć zarejestrowane za pomocą videobronchoskopu obrazy i ocenić stan zdrowia pacjenta. Dzięki videobronchoskopowi możliwe jest również odsysanie wydzieliny zalegającej w płucach, pobranie biopsji z dróg oddechowych, wykonywanie zabiegów endoskopowych oraz cytologii z dróg oddechowych, a także usunięcie ciała obcego, podanie leku czy przepłukanie oskrzeli.